نمونه سوالات ریاضی عمومی سال چهارم علوم تجربی (ارسالی همکاران)

نمونه سوال ریاضی عمومی چهارم تجربی

نمونه سوالات درس ریاضی عمومی

سال چهارم علوم تجربی (پیش دانشگاهی)

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس ریاضی عمومی سال چهارم تجربی که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

طراح: جناب آقای همت ستار رستمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ایوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زهرا مطلبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۵ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای هوشنگ حناساز

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان منجیل استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعداباد استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مرادخانی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه بدره استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید ابوطالبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه فارسان استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زینب سلامتی

دبیر ریاضی دبیرستان های ……………..

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم مریم میرزاپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نکا استان مازندران

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز استان خوزستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل احمد عباس نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان هیچان و نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم کبری ذوالقدر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر قدس استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای قادر رفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای بهرام وره نوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین و مدرس دانشگاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن نصرتی ناهوک

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید پوزن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های دزفول و اهواز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های نطقه کوهپایه استان اصفهان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم استان فارس

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمد ناظری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان فردوس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای طاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران و سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای علی غوابش

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای سعید خانه زر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دهلران استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

     طراح: جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین مخندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوط استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجید سعید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قاین استان خراسان جنوبی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای مسعود سلیمی کوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شیبکوه استان فارس

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: جناب آقای رحمان حسن زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابل استان مازندران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود

طراح: سرکار خانم لیلا بیگی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زرین شهر اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید محمد سیدشکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای شهریار حسین پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید نواب حسین نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دالکی

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای غلامحسین جعفری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کازرون استان فارس

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی قائدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان انار استان کرمان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زهره صفار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرگان

محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم مریم عبدالملکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قروه استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای محمد جعفر ترکاشوند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تویسرکان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای آرمان شکرالهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب اقای صمد فولادیمجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب اقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب اقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب اقای جبرییل حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اراک

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب اقای علی منصوری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گندمان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم فاطمه سقاییان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شوشتر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی عقلانیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ابهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمد رضا بختیاری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امین خشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای بهزاد جهینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان مهاباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مرتضی مهرپویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۶) لینک دانلود

طراح: جناب آقای کاوس حوریزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بخش خورش رستم (شهرستان خلخال)

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۵) لینک دانلود

طراح: جناب آقای علی اصغر حسینی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان میاندوآب

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای امان الله بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایرانشهر

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: جناب آقای محمدعلی ابراهیمی راد

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

طراح: سرکار خانم هما حقیقت پژوه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ کرج

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۷) لینک دانلود

 

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی درس ریاضی عمومی سال چهارم تجربی اینجا کلیک کنید.

 

 

7 comments

Skip to comment form

  • ناشناس on 2019-03-28 at 01:38
  • پاسخ

  وقتی پاسخنامه نداره نزاریش بهتره?

 1. عالی

 2. عالی است اما اگر پاسخنامه را هم قرار می دادید بهتر بود!مرسی!!!

  یاعلی

 3. اگه سوالات شهریور را هم قرار بدین ممنون میشم

  • الهام on 2015-05-16 at 11:34
  • پاسخ

  نمونه سوالای شهرم فارسان خیلی خوب بود

 4. سوالات عالین ولی اگه پاسخ نامه هم بود خوب میشد ممنون 

  • نیما راد on 2014-12-23 at 19:34
  • پاسخ

  عالی بود دوست عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.