نمونه سوالات ریاضی ۱ (ارسالی همکاران)

نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان

نمونه سوالات درس ریاضی ۱ – سال اول دبیرستان

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

نمونه سوالات درس ریاضی ۱ که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

برای  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) ریاضی ۱ سال (اول عمومی) اینجا کلیک کنید.

 


طراح: جناب آقای علوی

دبیر ریاضی دبیرستان های مرند

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای علی سارابیگی

دبیر ریاضی دبیرستان های ایلام

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۸۹) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) + پاسخنامه دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم خدیجه سورانی

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

محدوده سوالات: کل کتاب

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲ و ۳

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: فصل ۱

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان منجیل استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های آق قلا استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای کمال الدین نوروزی

دبیر ریاضی دبیرستان های فیروزآباد استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعداباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای علی نصیری دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: فصل اول (مهر ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد شعرباف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مرادخانی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه بدره استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم لیلا محمدنژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های آران و بیدگل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مهدی جلیلوند

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های زاوه و مه ولات استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: سرکار خانم زینب موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمسار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای مهدی قدیری

دبیر ریاضی دبیرستان کمال فولاد شهر اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای اصغر محمدیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رامهرمز استان خوزستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای سعید ابوطالبی

دبیر ریاضی دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان منطقه فارسان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) + پاسخنامه

لینک دانلود

لینک کمکی


طراح: جناب آقای عباس کامیاب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عسلویه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول و دوم و سوم (۴ نمونه) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای ابوبکر ملازهی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سورا ن استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رسول رحمانوند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بدره استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید محمد سیدشکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار استان کردستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد محمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ ارومیه

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی منیری بیدگلی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داراب حسن پور

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهارمخال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۳) + پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای ذبیح اله احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آبدانان استان ایلام

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمود پاک سیما

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کفاش امیری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بابلسر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد کرمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای سید مهران صالحی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرکرد و لاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد خوشنود

دبیر ریاضی دبیرستان های رشت و  بندرانزلی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا جهانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بروجن

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) دانولد نمونه سوال

طراح: جناب آقای علی مشایخ

دبیر ریاضی دبیرستان های بخش الموت شرقی استان قزوین

محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ اهواز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۲) دانلود نمونه سوال

 طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محسن قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اسلامشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیشابور

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای امید قیسوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کامیاران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های سیب سوران و سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای جواد یزدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت دوم (خرداد ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 

طراح: جناب آقای موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مرتضی شجاعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان کوهپایه اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم نیره غلامرضایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان برخوار اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مجید سعید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای امین بندگانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ شیراز

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: سرکار خانم پرشنگ امانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سقز استان کردستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای فرهاد ایزدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آق قلا استان گلستان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای محمود سلیمی کوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه شیبکوه استان هرمزگان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لیتک دانلود اول لیتک دانلود دوم

طراح: جناب آقای مصطفی علی پناه

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان استان ایلام

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لیتک دانلود اول لیتک دانلود دوم

طراح: جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا استان اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لیتک دانلود اول لیتک دانلود دوم

طراح: جناب آقای یونس ورمزیار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لیتک دانلود اول لیتک دانلود دوم

طراح: جناب آقای سید نواب حسین نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دالکی

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۴) لیتک دانلود اول لیتک دانلود دوم

 

 

 

 

برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی (هماهنگ کشوری) درس ریاضی ۱ اینجا کلیک کنید.

ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا می شود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا درج شود.

158 comments

158 pings

Skip to comment form

  • Erfan on 2016-07-28 at 19:55

  خیلی خیلی عالیییییییییییه. (مرسی از سایتون)

  • علی on 2015-08-11 at 17:10

  واقعا عالی بود خیلی ممنون هستم

  • A.SH on 2015-06-08 at 13:59

  سلام سایتتون عالیه.فقط اگه سوالات نمونه استانی رشت استان گیلان رو بذارین عالی تر هم میشه.™

  • محمدامین بذرافشان on 2015-05-27 at 14:19

  واقعا ممنون از این نمونه سوالات دست تون درت نکنه واقعا باعث کمک تو امتحان ریاضیه

  • دلارام on 2015-05-15 at 15:38

  وای وای عالیه عالی

  خداخیرتون بده

  • mostafa on 2015-04-20 at 17:40

  عاااااالی بود ولی اگر تستی هم داشت عااااااااااالی تر بود

  • yazdan on 2015-03-18 at 20:53

  سایتون عالی است.۲

  • محمد حسین on 2015-02-21 at 21:59

  سلام راستش من هیچوقت نظر نمیذارم ولی این دفعه دیدم نامردیه اگه نگم دمت گرم

  • goli on 2015-01-09 at 18:24

  سلام سوالات خوب و مفیدی بودند اما اگ جواب همه ذو زده بودید بهتر بود و ی بخشی هم برای سوالات انلاین بزارید

  • ناشناس on 2015-01-08 at 10:43

  با سلام. اگه امکان داره یه جوری سوال بذارید که دانلود لازم نباشه و ما بتونیم به صورت آنلاین از سوالات استفاده کنیم. بسیار ممنون

  1. سلام

   منظورتون چیه؟ اگه منظورتون اینه که سوالا رو به صورت عکس بزاریم، که هیچ فرقی نداره چون اون موقع صفحه دیر لود میشه و از نظر زمان و حجم استفاده از اینترنت برابر است با دانلود کل سوالات!!

  • شهرزاد on 2015-01-05 at 23:04

  همه چی عالی بود

  • alireza on 2015-01-03 at 00:19

  سلام

  خوب اما بسیار آسون

  درضمن در پاسخ به قسمت ج سوال ۱۵ نمونه سوال خانم محمدنژاد اشتباه شده بود

  جواب میشه :        (x-4)(x+2)

  • محمودقنبری on 2015-01-02 at 20:44

  از کلیه دست اندرکاران و همکاران گرامی تشکر وسپاسگزاری مینماییم.

  • مریم on 2015-01-02 at 17:46

  وقعا عالللللللللللللللللللللللللللللللی بودن فقط اشکال کوچیکی که داشت این بود که سوالات مدارس تیزهوشانش کم بود ولی در کل بازم تعداد سوالاش زیادن

   

    

  • maryam on 2015-01-02 at 15:01

  خیلی ممنون بابت سوالات . واقعا عالی و بی نظیر . ممنون . ღ♥ღ

  • زهرا on 2015-01-02 at 14:13

  سلام خیلی ممنون ازتون واقعا عالی بود ولی ای کاش پاسخ هاشم بود .به امید بیست برای همه مون.                   زهرا

  • mohammad king on 2015-01-01 at 20:19

  سلام و خسته نباشید به تمام کسانی که این سوالات استاندارد رو جمع آوری کرده اند.امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید.

   

  • فرناز on 2015-01-01 at 14:19

  سلام من یکی از نمونه سوالات رو دانلود کردم ولی پسوورد نمونه سوالات رو نزاشتین منم نتونستم باز کنم . ولی در هر حال ممنون . 

  1. سلام

   نمونه سوالات نیازی به پسورد ندارند!

  • زهرا on 2015-01-01 at 13:35

  سلام

  با تشکر از شما برای زحمتی که کشیدید ونمونه سوالات را در اختیار همگان قرار دادید ، دخترم امتحان ریاضی داشت من کلی نمونه سوال خوب براش گرفتم خیلی سریع هم دانلود میشد ،موفق باشید .

  • HADI on 2014-12-31 at 21:07

  آقا دم همتون گرم. خیلی به درد خورد
   

  • مریم on 2014-12-30 at 19:48

  سوالات بسیار جامع وخوب بودند

  • فــ:)ــاطمــツــه on 2014-12-28 at 09:30

  از سوالات امتحانی سمپاد هم بزارید واقعا نیاز دارم

  • banoo on 2014-12-27 at 22:41

  مشکل دانلود نداشتیم و این خودش یه امتیاز فوق العاده بود.واقعا لذت بردم.امیدوارم کارامد هم باشه سوالات.بی شک موفق خواهم شد.متشکرم.

  • ناشناس on 2014-12-27 at 22:11

  خوب میشد اگه پاسخ نامه داش ولی به هرحال مرسی

   

  • شایلین on 2014-12-25 at 22:52

  سوالات بسیار خوب بودند و خیلی هم سریع دانلود شد…فقط اگر میشه از مدارس نمونه دولتی بیش تر بگذارید .ممنونم.

  • ساری 15 سنندج on 2014-12-25 at 21:05

  خیلی سخت دانلودشد ولی مرسی

  • سعیید on 2014-12-25 at 20:10

  فوق العادس……بی نظیر…..تشکر

  • Fatima on 2014-12-25 at 16:58

  اگه بتونید یکم سخت ترش کنین و جواب صحیحش رو هم بنویسید عالی میشه ، ممنون

  • شقایق on 2014-12-25 at 15:14

  چوخ یاخچیده خوشما کلدی

  • فاطمه on 2014-12-25 at 11:20

  ممنون خیلی عالی بود فقط خیلی ساده بود سوالاش .معلم ما خیلی بیشتر از این حرفا سخت میگیره کاش امتحان مام همینطوری بود.تنوع زیاد بود ممنون.

  • مهرداد on 2014-12-25 at 09:39

  واقعا خوب بود من وقتی ۱ دور دفتر ریاضی واین نمونه سوال ها رو کار کردم امتحانم رو عالی دادم

  • ناصر on 2014-12-24 at 23:15

  واقعا ممنون

  سایت عالی بود خواهش میکنم سوالات مدرسه سمپاد(تیز هوشان) رو هم بزارید

  با تشکر مرسی

   

   • سپنتا on 2014-12-25 at 08:51

   اگه نمره ام ۱۵ هم بشه ۱۴٫۵ نمره اش به خاطر نمونه سوالات شما بوده

  • خاطره on 2014-12-24 at 21:08

  ممنون خییییییییییییییییییییییییییییییییییلی مفید بود ولی کاش جواب داشت

 1. سلام.خیلی خیلی ممنونم واقعا کار خیلی خوبی کردین که این سوالات رو گذاشتین اما ای کاش کمی سوالات سخت تر بود اخه معلم ما سوال به این اسونی نمیده.

  به هرحال واقعا ممنونم

  • $ÕGÁÑD on 2014-12-24 at 20:19

  سلام،ممنون .خیلی برنامه ی عالیه زود دان شد ممنون مرسی..

  • علی on 2014-12-24 at 16:47

  ممنون خیلی سوالات عالی بود وازهمه بهتر متنوع بودن سوالات بود

  • م..... on 2014-12-24 at 09:34

  ممنون ازسایت عالیتون

  سوالاتون عالی بود.

  • الهام on 2014-12-23 at 22:32

  سلام

  واقعا عالی بود خیلی سریع دانلود شد

  هزاران تشکر

  فداتون

  الهام از اردبیل از مدرسه بهاران

  معلم ریاضی اقای منشاری

   

  • علی on 2014-12-22 at 11:26

  ازشما و سایت خوبتون ممنونم خیلی بدردم خورد

 2. ممنون از فعالیت زیبا و زیبای شما عالی بود حجم های متناسب برای دانلود بار هم ممنون

  • مهدی علیپور on 2014-12-17 at 18:05

  ممنونم

  • آیدا on 2014-12-15 at 21:06

  بسیار بسیار سپاسگذارم عالی بود بسیار اسونم دانلود شدن بازم یک دنیا سپاس

  • esi on 2014-12-15 at 10:27

  خیلی خوشم اومد

  • دوشینا on 2014-12-14 at 11:07

  سلام مرسی از زحماتتان. لطفا طراحان لطف کنند پاسخها را نیز بگذارندتا دانش آموزان 

  نیز از پاسخهایشان مطمئن بشند و در یادگیری بیشتر مطالب بهشون کمک بشه از همه 

  شما اساتید سپاسگزارم

 3. من از همه معلمان دلسوز تشکر می کنم

  • ناشناس on 2014-11-25 at 21:13

  خیلی عالی بود واقعاً بدردم خورد…؟

  • محمد حسين on 2014-11-25 at 17:03

  خیلی ممنونم . سوالاتون خیلی به دردم خورد  .  M:A

  • فاطمه on 2014-11-25 at 15:10

  سلام واقعامممنونم از سایت خوبتون مرسی

  • محدثه on 2014-11-24 at 19:47

  واقعا عالی بود سایتتون خیلی خوبه متشکرم

  • alexander on 2014-11-14 at 10:37

  بابت این سوالات عالی ممنون.

  • بهار on 2014-11-11 at 18:00

  خیلی مممنون واقعا بهترین دبیر ریاضی هستند ممنون که به فکر دانش اموزان هستید

  • منصوری on 2014-11-09 at 19:02

  عالی بود مرسی از زحماتتون. مخصوصا از اقای رضایی خیلی خیلی تشکر میکنم.

  • مسعود on 2014-11-07 at 18:18

  خیلی عالی بود فقط اینو می تونم بگم
   

  • ارش on 2014-10-27 at 16:16

  ممنون بخاطر سوالات خیلیییی عالیه

  • عرفان گلباز on 2014-10-16 at 14:16

  خیلی عالی بود
  ممنون از آقای <>که این سایت رو به من معرفی کردند

 4. با سلام با توجه به اینکه خودم دبیر ریاضی و فیزیک هستم دوست داشتم ببینم همکاران چطور سوال طراحی می کنن. برام خیلی مفید بود دستتون درد نکنه.

  • پویا on 2014-09-25 at 22:11

  ممنون از آقای خوشنود عزیز

  بهترین دبیر ریاضی دنیا هستند ایشون

 5. عالی بسیار عالی ممنون

  • ناشناس on 2014-08-24 at 16:02

  مرسی از همتون

   

  • علیرضاحسینی on 2014-08-22 at 18:19

  عالی بود ممنون وهم خیلی کم حجم بودند باز هم ممنون

  • مهدی on 2014-08-09 at 11:35

  سلام خیلی سخت بود امتحان ریاضی اول دبیرستان یکمی مهربون ترباشید ازمسجدستیمان شهرنفت متشکرم

  • سهیل on 2014-06-15 at 15:25

  سلام.من سوم راهنمایی هستم واین سوالات رو نگاه کردم مخم سووووووووووووووووووووووت کشید.
  خدا به فریاد ما برسه

  • maryam9621 on 2014-06-01 at 06:16

  امروز میرم که گل بکارم امتحان ریاضیو!امیدوارم سوالای امتحانم مثل این سوالا آسون باشه…ممنون از شمابابت جمع آوری سوالا

  • محمد on 2014-05-31 at 20:55

  اقا خیلی اسان بود من خودم نمونه دولتی میرم اگر توی مدرسه ما اینجور سوال بدن کل مدرسه جشن شکر گزاری برگزار میکنن

  • نگار on 2014-05-31 at 19:19

  واقعا ممنون بابت سوالات امیدوارم مفید واقع بشه…!!!!

  • ارش on 2014-05-31 at 18:58

  متاسفانه سوالاتی رو که می خواستم پیدا نکردم

  • پیرو on 2014-05-31 at 09:03

  بسیار متشکرم.

  • لیلا حسن زاده on 2014-05-30 at 23:25

  خوب بود ممنون

  • پرستو on 2014-05-30 at 23:02

  خیلی خوب بود از همتون ممنونم.خیلی کمکم کردین همتونو دوست دارم

  • دارابی on 2014-05-30 at 19:33

  با تشکر از تمام معلمان گرامی وبا تشکر ویژه از اقای رسول رحمانوند واقعا که خیلی عالی بود ممنونم

  • raha on 2014-05-30 at 12:55

  ازتون خیلی ممنونم این سوالات خیلی کمکم کردن و ریاضیمم
  ۱۹ ب بالا شدم با تشکر

  • علی زارعی on 2014-05-29 at 23:49

  عایه بهتر از این نمیشها ار طراح سوالات بسیار ممنونم

  • محمد حسین on 2014-05-29 at 20:47

  من دانش آموز دبیرستان شهید بهشتی ساری هستم و این سایت خیلی بهم کمک کرده واسه امتحان هماهنگ آخر ترم امسال. خسته نباشید. سوالات آقایان نصیری و رضایی و محمدی و گمنام عالی بود.متشکر

  • ali on 2014-05-29 at 11:04

  با تشکر فراوان از تمام کسانی که این امکان دستیابی را فراهم آورده اند

  • اریانا تهرانی نژاد on 2014-05-28 at 17:56

  واقعا متاسفم کتاب کلا عوض شده این چه سوالای داغونیه بچه های ما امسال امتحان هماهنگ کشوری دارن اگه سوالات مفهومی باشه سوالاتون اصلا بدرد نمیخوره. ممنون

  1. حالا از چی ممنون!!؟

  • marjan on 2014-05-28 at 16:17

  ممنونم از سوال ها خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بودن

  • زهرا بندگی on 2014-05-28 at 12:20

  سلام کارتون عاااااالییییه ممنون

  • میلادپشنگ زاده on 2014-05-22 at 09:37

  ممنونم امابهتره ازمعلمای بروجرد هم کمک بگیرید

  • علیرضا on 2014-05-21 at 11:28

  عالی بود چون خیلی عالی بود خخخخخخخخخخخخخخخخخ. شوخیدم. خوب بودن ولی یکم سطحشون پایین بود. باید سخت تر باشن مرررررررررررررررررررسی.

  • ariya on 2014-05-11 at 23:56

  بعضی از همکاران محترمتان فک کنم امتحان پایان ترم رو با المپیاد ریاضی اشتباه گرفتن!!!!!!!!!

 6. واقعا نمونه سوالات کار آمد و مفیدی بود. از زحمات تمامی طراحان متشکرم.

  • نفس از تهران on 2014-05-08 at 22:59

  ممنون از شما خیلی کمکم کرد

  • امیر شاکر on 2014-05-07 at 20:13

  آقا مرسی عالی بود

 7. سوالاس هماهنگ کشوری اسون تر بود

  • Dj @li on 2014-05-04 at 22:10

  مرسی از تمام فعالان این گروه.
  عالی بود.
  موفق باشید

 8. سلام … ممنون از اینکه این همه سوالای شهرای مختلفو گذاشتین 🙂
  امسال ریاضی کشوری یا استانی دقیق نمیدونم شده ، واقعا به اینا نیاز پیدا کردیم
  من مدرسم منطقه ۱ تهرانه و خیلی خیلی خیلی بالاتر کتاب کار کردیم ولی الان
  واقعا نیاز داریم که با سوالای کتاب درسی هم آشنا شیم …
  مر۳۰ …

  • محمد on 2014-04-24 at 01:09

  منمون از همه ی معلم ها و مدیران این سایت

  • Aryan on 2014-04-24 at 00:52

  سوالاتش خیلی آسون بود
  ولی دست گلتون درد نکنه

 9. خیلی نمونه سوالات خوبی بود

  • mahdivazini on 2014-03-26 at 09:44

  خسسسسسسسسسسسسسسسسسسته نباشید با این سایتتون

  • mahdiyeh on 2014-03-24 at 18:02

  مرسی خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود مارو از ی سردر گمی نجات داد

  • برنا مزیدی on 2014-02-16 at 21:44

  واقعا از شما ممنونم.به من واقعا کمک کردین.گفتم پیام بذارم هم تشکر کرده باشم هم روحیه

  به شما دوستان عزیز داده باشم.یا علی.

  • ناشناس on 2014-02-16 at 13:42

  لطفا”سوالات هر فصل راجداگانه بگذارید

  • عسل on 2014-02-03 at 18:47

  سلام من ناشنوایان هستم.
  عالی بود.باتشکر

  • زري on 2014-01-25 at 19:06

  باسلام وتشکر ازهمه ی شما عزیزان خیلی عالی بود.کمک بزرگی بود

 10. سوالاتی که خانوما طرح کرده بودند اسون تر بود =)
  لطفا برای مدارس دولتی بیشتر سوال بذارید
  مرسی از لطفتون

  • Mahdis on 2014-01-03 at 17:01

  عالی بود…با تشکر از زحمات تک تک دبیران……

  • ابوالفضل شاه ولی on 2014-01-03 at 15:06

  از همه ی شما معلمین گرامی متشکرم>

 11. سوالاتون عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود باعث شد نمره ی کاملی بگیرم
  مررررررررررررررررررررررررررررسی

  • امیر on 2014-01-01 at 07:42

  عالی بود تشکر از همه ی شما

  • omid on 2013-12-31 at 08:13

  باتشکر ازتمام معلم های عزیز وزحمت کش واقعا دست همتون درد نکنه بخصوص اقای نصیری واقای رضایی

  • رضا نوری شیرازی on 2013-12-30 at 22:55

  چرا سولات مربوط به فصل۴ریاضی۱راندارید؟درس اتحاد ها و تجزیه سخت ترین درسه.

  1. این سوالات مربوط به تمام فصل های کتاب ریاضی ۱ از جمله مبحث اتحادها و تجزیه است.

  • دانش آموز on 2013-12-29 at 18:47

  از نمونه سوالاتتان بسیار متشکرم. سایت بسیار خوبی دارید.

  • ریحانه on 2013-12-28 at 17:54

  دستتون درد نکنه مرسی عالی بود

  • پوریا on 2013-12-27 at 21:24

  لطفا نمونه سوال های کرمانشاه رو هم بگذارید

  • علی on 2013-12-27 at 15:47

  مرسی اگه میشه نمونه سوالات استان البرز را هم بگذارید

 12. مر۳۰ مر۳۰ مر۳۰ مر۳۰ مر۳۰ مر۳۰
  واقعا ممنون…

  • غزل on 2013-12-25 at 23:35

  مرسی

  • s.v wolf on 2013-12-25 at 20:34

  سلام . خیلی .عالی بود

  • reza on 2013-12-25 at 19:46

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود

  • zaynab on 2013-12-25 at 12:20

  سلام
  واقعا عالی بود مرسی تشکر.

  • شادی on 2013-12-24 at 09:28

  واقا سایته عالی بود هرجا گشتم نتونستم پیدا کنم اما اینجا عااااااااااااااالیییییییییی بود

 13. ممنونم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی/

  • ارمین نسرتی on 2013-12-23 at 08:19

  سلام اینا که همش تیزهوشانه من که کند هوشم نیستم خخخخخخخخخخخخخ لطفا سوالای اسون هم بذارید

  • بهاره on 2013-12-21 at 16:40

  ممنون از همه ی معلمان گرامی بابت گذاشتن نمونه سوالات

  • نگار on 2013-12-21 at 13:48

  من که ریاضی بیست گرفتم مرسی

  • mohammad on 2013-12-20 at 22:24

  بسیارعالی بود لطفآنمونه سوالات هرفصل رو جداگانه هم بزارید

  • yasaman on 2013-12-12 at 11:46

  خیلی ممنون بسیارمفیدبود

  • ناشناس on 2013-12-10 at 21:26

  مرسی

  • ناشناس on 2013-11-23 at 20:56

  نتو نستم مطلب مورد نظرمو پیدا کنم

  • احمدی on 2013-11-21 at 17:31

  سوالای خانم موسوی عالی بود

  • محمدرضا on 2013-11-12 at 01:57

  سلام لینک سوال آقای شهیدی(تهران) مربوط به هندسه تحلیلی سال چهارم ریاضی است! لطفا تصحیح کنید.
  با تشکر

  1. سلام دوست عزیز
   ممنون از تذکرتون. لینک ریاضی ۱ و هندسه تحلیلی جابجا شده بود، اصلاح گردید.
   موفق باشید.

  • z..........a on 2013-11-06 at 20:35

  سوال های آقای رضایی وآقای نصیری بسیار عالی بودند.ممنونم

   • سالاراکبرزاده on 2013-11-30 at 16:03

   اقای شعرباف واقعا دستتون دردنکنه سوالات خیلی اموزنده بود

  • ناشناس on 2013-10-22 at 19:18

  حیف شد کامپیوترم این فایل رو نمی خونه

  • AMIN on 2013-10-22 at 18:46

  دم هر کی سوال هارو تو لینک گذاشته گرم (فقط حیف که جواب نداره)

  • امیر ارسلان(اندیمشک) on 2013-10-21 at 18:40

  دستتون درد نکنه عالی عالی بود

  • یاشار on 2013-08-22 at 16:05

  با تشکر از شما . عالی نبود – خوب بود

   • هستی on 2013-08-27 at 20:59

   ……………… با این پیغام گذاشتنت

  • ناشناس on 2013-08-22 at 13:03

  خیلی ممنون عالی بود

  • محمدجواد صابری on 2013-08-08 at 10:11

  عالی عالی عالی عالی بود دستت درد نکنه

 14. دستتون درد نکنه ازاین سوالات خوبتون

  • ناشناس on 2013-07-24 at 23:31

  سلام واقعا ممنون این سایت واسه امسال من که مدرس مدرسه نیستیم و بصورت خصوصی درس میدیم واقعا عالی میتونیم از سلایق سایر همکاران که سابقه کاری دارن استفاده کنیم و درود بر معلمانی که خود را با علم روز همراه میکنند

  • رضا on 2013-07-15 at 00:13

  بازم با اقدام های عالی خود من را شگفت زده کردید نمی دونم چی بگم وولی فکرکنم بهترین سایت آموزش ریاضی سایت شماست لطفاً جزوه های آموزش ریاضی را هم قرار دهید .

  • شهاب بهاري on 2013-06-27 at 14:22

  باتشکر ازهمکاران گرامی

  • حامد on 2013-05-17 at 18:46

  بازم به معلم خودم که پای مارو به این جور جاها باز نکرد.همه رو به صورت جزو گفت.کتاب سفید سفیده.

   • ناشناس on 2013-10-03 at 11:33

   چه فایده ای داره.معلم ماهم جزوه میده ولی کتابم مهمه…

    • غزل on 2014-05-06 at 23:49

    آره والا کتابم مهمه ولی متاسفانه معلم مام کتاب درسی مون رو برامون حل نمیکنه فقطط جزوه میده

 15. عالی بود

  • ناشناس on 2013-05-17 at 09:18

  سلام بسیار زیاد مفید واقع شد کمال تشکر وقدانی را از شما داریم

 16. ای معلم ای چراغ عالم افروز تو نور دانشی بر دانش اموز 🙂 😡

 17. خیلی خوب بود واقعا ازتون متشکرم

  • على صالحى on 2013-05-11 at 20:28

  واقعا ممنون از معلم عزیزم آقای محمدى

  • حسامپور on 2013-05-10 at 17:49

  مرسی از همه بویزه اقای مهدی رضایی

  • mohamad hosein eksir on 2013-05-06 at 11:58

  واقعا عالی بود مرسی از شما

  • fatima on 2013-05-02 at 12:18

  ممنون از همه ی شما

 18. کوتاه و مفید واقعا ممنون

  • محمدرضا on 2013-04-27 at 18:19

  سوال های اقای نصیری واقعا واسه امتحان عالیه
  با تشکر………………….

   • نصیری on 2013-05-26 at 17:37

   ممنون از محبتتان

  • محمدرضا میرزائی on 2013-04-27 at 18:03

  ممنون از تمامی معلمان فعال اینترنتی

  • غزاله on 2013-04-19 at 13:15

  با تشکر از شما معلمان گرامی

  • رویا on 2013-04-03 at 10:48

  سوالات جناب آقای مهدی رضایی واقعا عالی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.