نمونه سوالات حسابان سوم ریاضی (ارسالی همکاران)

 نمونه سوال حسابان

نمونه سوالات درس حسابان

سال سوم ریاضی فیزیک

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس حسابان که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه مطلب دانلود نمایید.

 

طراح: سرکار خانم فاطمه حسنلو

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۵ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)   با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم لیلا محمدزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم عهد نوح پیشه

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۶ شهد مقدس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای محمد شعر باف

دبیر ریاضی دبیرستان های تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱)   با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای پیمان خاوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان ها رودبار و منجیل استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای مهدی مهدوی پور

دبیر ریاضی دبیرستان های نیشابور و مدرس مراکز آموزش عالی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای داراب حسن پور 

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه خانمیرزا استان چهار محال و بختیاری

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)   با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای فرزاد فرسوده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرری و منطقه ۱۹ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان باوی استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)   با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای فرهاد قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گتوند استان خوزستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمدطاهر گلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای اسلام کمری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ایوان غرب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای کرامت احمدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان جهرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود

   طراح: سرکار خانم دینا گل خندان

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ رشت

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران و سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای حسین زارع پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آران و بیدگل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای جابر عامری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای محمد باقر کریم زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک دانلود
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک دانلود

   طراح: سرکار خانم قلی زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای محمد کاظم کهنسالی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لارستان استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: فصل اول (دیماه ۱۳۹۱ تستی) لینک دانلود لینک کمکی

  سوالات هماهنگ استانی حسابان استان همدان

گروه ریاضی استان همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)  با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای مذهب روستایی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه بردخون استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای بهنام نریمانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۴ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سید محمد سیدشکری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم مریم عبدالملکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان قروه استان کردستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا رخ فروز

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تالش

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای یداله وحدانی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بجنورد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد جعفر ترکاشوند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تویسرکان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های هیچان و نیکشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم سکینه طهماسب زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه کهریزک استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 

 

 


برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی درس حسابان اینجا کلیک کنید.21 comments

Skip to comment form

  • پریسا on 2016-02-12 at 21:58
  • پاسخ

  خیلی عالیه فقط بعضیاش واقعابه پاسخش احتیاجه

 1. تشکرازهمه زحماتتون 

 2. سلام

  با تشکر از سایت بسیار عالیتون

  ولی اگر زحمت بکشین و پاسخ هم بزارین خیلی عالی میشه چون بعضی از سوالارو نمیشه حل کرد و باید جوابشون هم باشه

  • هنگامه on 2015-11-06 at 17:51
  • پاسخ

  سلام ممنون از سایتتون ….واقعا عالی بود…..

  • علیرضا on 2015-10-02 at 18:51
  • پاسخ

  سلام . اینقدر سایت شما عالیه که تمام معلم های ما آدرس سایت شما رو میدن . دمتون گرم.

 3. عالییییه فقط از ترم دوم هم سوال بزارین

  1. سوالات ترم دوم همان سوالات امتحان نهایی است که از لینک زیر قابل دریافت است:

   http://riazisara.ir/post/109

  • پدرام on 2015-01-04 at 22:53
  • پاسخ

  سایت خیلی عالی دارین.دستتون درد نکنه خیلی خوب بود.

 4. سلام

  خیلی از سایتی که شما آن را درست کردید متشکرم اگه ممکنه سؤالات رو به صورت word بگذارید تا بتونیم او نا رو ویرایششون کنیم………… Thanks

 5. خیلی متشکرم

   

 6. سلام ممنون از سایت خوبتون

  • Just maths on 2014-01-08 at 17:33
  • پاسخ

  با تشکر دبیر ما از اینجا سوال طرح کرد

  • پریسا on 2014-01-02 at 14:20
  • پاسخ

  سلام لطفا اگ میشه نمونه سوال از تیزهوشان هم بگذارید مخصوصا حسابان.باتشکر:)))

 7. سلام ، سوالاتتون خیلی خوبن ،فقط اکه جواب ها رو هم بدین خیلی بهتر میشه

 8. سلام. با تشکر از سوالات خوبتون لطفا جواب سوالات رو هم بزارید چون ما باید یک نفرو پیدا کنیم که برامون حل کنه این ها رو ..ممنون .

  • امین آهنگر on 2013-12-28 at 13:25
  • پاسخ

  با تشکر از سایت خوب ریاضی سرا لطفا سوالات رو با پاسخبذارید

  • رامین on 2013-12-13 at 10:12
  • پاسخ

  با سلام لطفا پاسخ سوالات را هم بذارید

  • ناشناس on 2013-08-28 at 15:23
  • پاسخ

  لطفا سوالاتونو با پاسخ بذارین ممنون

  • مهران on 2013-03-27 at 02:06
  • پاسخ

  ممنون ازسایت خوبتون خسته نباشید
  نمونه سوالات خرداد لطفا

  1. نمونه سوالات خرداد و شهریور نیز در قسمت آرشیو نمونه سوالات امتحان نهایی قابل دسترسی می باشد.
   موفق باشید.

 9. باسلام و تشکر از مدیر محترم سایت وتشکر از استادان گرامی.منتظر سوالات بیشتر حسابان هستم مرسی.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.