نمونه سوالات ریاضی سال سوم تجربی (ارسالی همکاران)

نمونه سوال ریاضی سوم تجربی

نمونه سوالات درس ریاضی ۳ سوم تجربی

سال سوم رشته علوم تجربی

(ارسالی همکاران محترم به سایت ریاضی سرا)

 

نمونه سوالات درس ریاضی ۳ سال سوم رشته علوم تجربی که توسط همکاران گرامی طراحی و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده را در ادامه دانلود نمایید.

 

طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای سعید اقدم

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیک شهر و هیچان

محدوده سوالات: فصل اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای فضل احمد عباس نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های تایباد – خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای پیمان خاوندی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۵ تبریز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۸۹) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای رضا سنایی نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شیروان چرداول استان ایلام

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: سرکار خانم نوح عهدپیشه

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۶ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان آق قلا استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: سرکار خانم شیرین باقری

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودبار استان گیلان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای محمد رضا کریمیان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بافق

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: سرکار خانم کبری ذوالقدر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهر قدس استان تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای بابک دهقانی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ مشهد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب آقای محمد حسن برخوردار

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بافق

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲)    با پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: سرکار خانم زهرا حیدری

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه پیربکران اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

   طراح: جناب اقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعدآباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حمید پوزن

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان های دزفول و اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حیدر زادپور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دیواندره

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای کریم بخش بلوچ زاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب سوران سیستان و بلوچستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای مصطفی فدایی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان تایباد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای محمد جواد کاظمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ همدان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی
محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای سیاوش شریفی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۳ اهواز

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم سیده آزیتا رضویان

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بیجار

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای مجید سعید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رودان استان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم پروانه کریمی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ سنندج

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسین گمنام

دبیر ریاضی دبیرستان های مه ولات استان خراسان رضوی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳) لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: سرکار خانم پرنیانی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۴ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۳)    با پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد صادق موحدی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای فضل الله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان ممسنی استان فارس

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای کهکی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بهارستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای داریوش رحیمی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان شهرضا استان اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مسعود امامی نیا

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نوسود استان کرمانشاه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم افسانه بتوراک

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دشتستان (برازجان) استان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا بیگی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان زرین شهر اصفهان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد بختیاری آزاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای شهریار حسین پور

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لاهیجان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۴)    با پاسخنامه    لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی محمودی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان خاتم استان یزد

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عبدالمجید بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سیب و سوران و سراوان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین لهراب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان لردگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای صمد فولادی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نقده استان آذربایجان غربی

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد هادی موید

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان داراب

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مجتبی بختو

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۵) لینک دانلود لینک کمکی

 

 

.

برای دریافت نمونه سوالات امتحانات نهایی درس ریاضی سوم تجربی اینجا کلیک کنید.

 


ضمن تشکر از همکاران عزیزی که نمونه سوالات فوق را ارسال نموداه اند، از سایر همکاران محترم تقاضا میشود در صورت تمایل نمونه سوالات ریاضیات طراحی شده خود را به آدرس riazisara.ir@gmail.com ایمیل نمایید تا با نام خودتان در سایت ریاضی سرا قرار گیرد.

18 comments

Skip to comment form

 1. سلام با تشکر از سایت خوبتون و اینکه نمونه سوالاا واقعا عالین….ولی لطفا نمونه سوال زمین شناسی با فیزیک رو هم تو سایت قرار بدید  :|||

  • الناز on 2016-05-01 at 22:35
  • پاسخ

  بسیارعالی بودواقعاتاثیرگذارومفیدبود

  • محمد شکیبا on 2016-04-20 at 13:55
  • پاسخ

  با سلام از زحمات بی دریغتان تشکر می کنم

  • ناشناس on 2015-10-17 at 14:51
  • پاسخ

  سلام لطفا از مدارس  نمونه یا تیز هوشان یا شاهد هم بگزارید چون میدونید که این  مداری از مدارس دیگه از سطح بالاتری برخوردارن

 2. باسلام من دوست دارم به سایت ریاضی سرا سوال ارسال کنم چندین بار ارسال کرده ام اما نمایش نمی دهید چرا؟

  1. سلام

   دوست عزیز سوالات شما به دستمان نرسیده است. لطفا به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

   riazisara.ir@gmail.com.

  • اميرحسين on 2015-01-09 at 23:39
  • پاسخ

  باسلام و احترام
  نمونه سوالات قرارداده شده در این سایت بسیار عالی و جای تحسین و تشکر از مدیریت دارد.انشاالله که در پناه ایزدمنان همواره سلامت و موفق باشید

  • پرواز 650 on 2015-01-02 at 18:38
  • پاسخ

  خیییییییییییییییییلی عالی بود. واقعا ممنون

 3. واقعا نمونه سوالات عالیه. ممنون ازتون بابت نمونه سوالات.

 4. Kheeeeeeeeeeily mamnonm
  ba tashakor az tamamie dastankaran

  • گیلدا حسینی on 2014-07-14 at 18:46
  • پاسخ

  ممنون از سولات تون با تشکر

 5. باتشکر لطفا ازمعلمای دیگه هم برامون نمونه سوال بذارین

 6. باتشکرازاستادان ومدیریت.لطفابخش جزوه هاراکامل ترکنید.مرسی

 7. سلام واقعا سوالا عالیه اگه میشه جایی هم برای درس زیست معرفی کنید

 8. سلااااام مرررررسی لطفا به خواسته ی آقا علیرضا توجه شوود… درد همه مونه!!!!

 9. سلااااااام با تشکرررررررررر لطفا به خواسته ی آقا علیرضا توجه شوددددددد درد همه مونه!!!!!!!

  • علیرضا on 2013-11-18 at 22:29
  • پاسخ

  با تشکر از سایت بسیار خوبتون.بسیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارخوب
  می تونین سایتی مثل سایت شما برای درسهای دیگه مثل فیزیک،شیمی،زیست و… معرفی کنین؟
  واقعا تا آخر عمر مدیونتون میشم.بازم مرسی

  • مهران on 2013-06-23 at 20:52
  • پاسخ

  باسلام و احترام
  نمونه سوالات قرارداده شده در این سایت بسیار عالی و جای تحسین و تشکر از مدیریت دارد.انشاالله که در پناه ایزدمنان همواره سلامت و موفق باشید.از شما خواهشمند است نمونه سوالات خرداد۹۲درس ریاضی۳تجربی و حسابان خارج کشور را به ایمیلم بفرستید.ضمنا این سوالات قرار داده داده شده در سایت کمک بسیار زیادی در نمره بالای هفده برای دانش آموزان داردو خواندن همین نمونه سوالات به عقیده اینجانب همان سوالات طرح شده در هرگونه امتحان از همکاران محترم دبیران ریاضی می باشد.باتشکر و قدرانی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.