↑ Return to page

جواب مسأله پسران تیزهوش

جواب:

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱۶ نیست چون اگر ۱۶ بود با توجه به حاصلضرب اعلام شده فقط عدد ۱ برای پسر کوچک باقی می ماند و در آن صورت می توانست به راحتی عدد پسر کوچک را بگوید. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱ و ۱۶ نیست. چون اگر ۱ بود فقط عدد ۸ ، و اگر ۱۶ بود فقط عدد ۱ برای بزرگه باقی می ماند. …..

بزرگه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۱ و ۸ نیست. …..

کوچیکه میگه نمیدونم، پس عدد وی ۲ و ۸ نیست. …..

در این لحظه که از بزرگه سوال میشود ، او تنها عدد باقی مانده برادرش را که ۴ می باشد، میتواند اعلام کند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>