Tag: mathGV

نرم افزار رسم نمودار توابع mathGV

mathGV نرم افزار رسم نمودار توابع

نرم افزار رسم نمودار توابع mathGV

نرم افزار MathGV یک نرم افزار کم حجم است که به کمک آن می توان تنها با وارد کردن معادله ی توابع، نمودار توابع مختلف ریاضی را در دستگاه مختصات های متفاوتی مانند دستگاه دکارتی (X,Y)، و قطبی در دو بعد و در دستگاه دکارتی (X,Y,Z) در سه بعد رسم کند.
از دیگر قابلیت های این نرم افزار، چرخاندن توابع دو بعدی در فضای سه بعدی می باشد.
در محیط این نرم افزار، می توان چند تابع را به صورت هم زمان رسم و نمایش آن ها را مشاهده کرد. ویژگی دیگر آن، قابلیت ذخیره ی
نمودارها با فرمت های bitmap ( bmp ), jpg یا MathGV  می باشد.

قابلیت کاربرد آموزشی: مبحث رسم نمودارها در ریاضی دبیرستان و دانشگاه

ادامه‌ی مطلب