Tag: جبر خطی هافمن

جبر خطی هافمن

ترجمه ی کتاب جبر خطی هافمن زی کنزی

جبر خطی هافمن,جمشید فرجی

ترجمه ی کتاب جبر خطی هافمن ری کنزی توسط دکتر جمشید فرشیدی انجام شده است.

 

در این کتاب مطالب زیر را می خوانید:

ادامه‌ی مطلب