جملات انگیزشی

جملات انگیزشی

جملات انگیزشی کنکور,موفقیت

وقتی هدف تو تسخیر قله هاست، باید همیشه رفت، باید همیشه خواست…

آرمان های بزرگ، همت های بلند می طلبد.

یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن.

باد با چراغ های خاموش کاری ندارد، اگر در سختی هستی بدان روشنی.

هرجا اراده ای هست، راهی نیز وجود دارد.

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

تلاش منظم پاداش چند برابر می دهد.

هر روز کمی بیش از آنچه که فکر می کنید می توانید انجام دهید.

در انجام کارهای بزرگ تعلل نکنید؛ زیرا پس از انجام آن می فهمید فقط کمی اراده کافی بود.

عظمت واقعی در آن نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه در آن است که هربار سقوط کردیم، دوباره مصمم تر برخیزیم.

یافتن آب به عشق است نه به سعی اما پس از سعی.

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید، بالا نرفته است.

محال از طرز فکر ما بوجود می آید.

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگری است.

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند…

 

1 comments

  1. وبسایت خوبی ساختی چون هر اثری سازنده ای داره و تو اثرت تاثیر گذاره آفرین

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.