Tag: ماه مهر

ماه مهر را با مهر کنیم آغاز

ماه مهر

راهبردهایی برای ماه مهر

ماه مهر بوی تازگی می دهد و آشتی. فرصتی تا به درس و کتاب و مدرسه لبخند بزنید. بویش از جنس بوی عید نوروز است. هزار تا طرح و برنامه در سر دارید و کلی نقشه می کشید. پرانرژی و با انگیزه آماده می شوید تا ماراتن را شروع کنید. اما این ماه هم ویژگی های خودش را دارد. بهتر است این ویژگی ها و کارهایی را که در این ماه می توانید انجام دهید، بشناسید.

ادامه‌ی مطلب

مهرتان مبارک

بوی ماه مدرسه

بوی ماه مدرسه

پاییز می‌رود، دانش‌آموزان می‌مانند
سلام بر الف، ب، پ، ت… سلام بر ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶… دوباره بوی کتاب، بوی کاغذ، بوی مداد… شادی‌هایت را خبر کن که از فردا در کوچه‌ها و خیابان‌ها، دانش‌آموزان مثل ریسه‌های چراغانی، همه‌جا دیده می‌شوند. از فردا بچه‌های این سرزمین به تقلید از گل‌ها می‌شکفند. همه می‌خندند و از شادی سیر نمی‌شوند.
اصلا دانش، دانش‌آموز، آموزگار، مدرسه و مهر ترکیب‌های خیال‌انگیزی دارند ادامه‌ی مطلب