بایگانی برچسب: ماه مهر

ماه مهر را با مهر کنیم آغاز

ماه مهر

راهبردهایی برای ماه مهر

ماه مهر بوی تازگی می دهد و آشتی. فرصتی تا به درس و کتاب و مدرسه لبخند بزنید. بویش از جنس بوی عید نوروز است. هزار تا طرح و برنامه در سر دارید و کلی نقشه می کشید. پرانرژی و با انگیزه آماده می شوید تا ماراتن را شروع کنید. اما این ماه هم ویژگی های خودش را دارد. بهتر است این ویژگی ها و کارهایی را که در این ماه می توانید انجام دهید، بشناسید.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

مهرتان مبارک

بوی ماه مدرسه

بوی ماه مدرسه

پاییز می‌رود، دانش‌آموزان می‌مانند
سلام بر الف، ب، پ، ت… سلام بر ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶… دوباره بوی کتاب، بوی کاغذ، بوی مداد… شادی‌هایت را خبر کن که از فردا در کوچه‌ها و خیابان‌ها، دانش‌آموزان مثل ریسه‌های چراغانی، همه‌جا دیده می‌شوند. از فردا بچه‌های این سرزمین به تقلید از گل‌ها می‌شکفند. همه می‌خندند و از شادی سیر نمی‌شوند.
اصلا دانش، دانش‌آموز، آموزگار، مدرسه و مهر ترکیب‌های خیال‌انگیزی دارند ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »