پست تبلیغی

انتخاب معلم خصوصی 
با مشاهده رزومه های
معلم های رسمی مدارس و رتبه های برتر کنکور
مشاهده کنید:

 

بایگانی برچسب: شعر ریاضی

یک شعر ریاضی

Is it a decimal or is it a fraction

Should I divide or use subtraction

Can anyone tell me what is this shape
Do we use a ruler or maybe a tape One


hundred centimetres make one metre
How many millilitres to a litre

Push the buttons on a calculator
Teacher shouts ‘Use your brains!’ – you’ll need them later

Three times six, find the factor
(But not
using a protractor)
کانال تلگرامی سایت ریاضی سرا
* درسنامه های ریاضی
*نرم افزارهای اندرویدی
*انیمیشن های ریاضی
*سوالات و پاسخنامه کنکور
* و...