بایگانی برچسب: برهان،خلف،قضیه

برهان خلف (طنز)

اثبات به روش برهان خلف!

برهان خلف!