بایگانی برچسب: اعداد مختلط

کتاب اعداد مختلط و هندسه

دانلود کتاب اعداد مختلط و هندسه

اعداد مختلط

این کتاب با شروع از ساختمان اعداد مختلط، خواننده را در ۱۷۶ صفحه ای که شامل مبادی و دستورهایی برای همه است، حتی آنانی را که اطلاعات پیشرفته ریاضی دارن، به سیر و تفرج می کشاند.

هدف مؤلف در این کتاب این است که نشان دهد می توان اعداد مختلط و هندسه را به زیبایی در هم آمیخت و در نتیجه به برهان های ساده و تعمیم های طبیعی بسیاری از قضایای هندسه مسطحه مانند ناپلئن، بطلمیوس، اویلر، سیمسن و مورلی دست یافت.

فایل pdf  این کتاب را از لینک های زیر دانلود نمایید.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »