مهم ترین منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

مهم ترین منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

در این پست به معرفی مهم ترین منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی خواهیم پرداخت.

یادمان باشد که وقتی مطالب را می خوانیم حتما خلاصه برداری نماییم . این خلاصه برداری هم باعث یادگیری بیشتر شما و هم باعث می شود که نزدیک امتحان منبع خوبی برای دوره کردن داشته باشین.

نکته دیگری که بسیار مهم است این است که بعضی از دوستان شاید در نگاه اول به سوالات ارشد زیستی چنین تصور نمایند که این سوالات آسان است. اشتباه نکنید سوالات ارشد آمار زیستی مفهومی است یعنی اینکه تعاریف و مفاهیم را درست یاد بگیرید. بعضی اوقات در تست ها درست ترین جواب پاسخ  صحیح می باشد. بنابراین هم در آماده شدن برای کنکور و هم در پاسخ دهی به سوالات دقت لازم را داشته باشین.


ریاضی :

 • ریاضی۱پوران پژوهش
 • احتمال و آمارریاضی:
 • کتاب احتمال شلدون راس
 • آمارریاضی جان فروند
 • احتمال پردازش
 • پردازش-  آمار نظری -آمارو احتمال ( جلد ۱)
 • پردازش -آمار نظری -آمار ریاضی)جلد ۲)

روش های آماری :

 • کتاب آمار مقدماتی دکتر بهبودیان-  فصل ۱۳ کتاب مفاهیم و روش های آماری باتاچاریا (که در مورد جداول توافقی  می باشد به جاب  مبحث جداول توافقی کتاب آمار مقدماتی بهبودیان )

نمونه گیری :

 • کتاب نمونه گیری دکتر عمیدی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 • جلد ۱ و ۲ کتاب نمونه گیری دکتر عمیدی انتشارات پیام نور

رگرسیون :

 • بهترین منبع برای رگرسیون کتاب  بازرگان لاری می باشد
 •  رگرسیون مونتگمری
 •  رگرسیون جزوه ی دکترپارسیان
 • طرح آزمایش ها:
 • طرح آزمایشهای مونتگمری
 • طرح آزمایش جلد ۱ و ۲ پیام نور
 • قسمت آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه از کتاب "مفاهیم و روشهای آماری"تالیف باتاچاریا جانسون جلد ۲ فصل ۱۴

ناپارامتری :

 • کتاب ناپارامتری دکتر بهبودیان
 • کتاب ناپارامتری کنوور
 • کتاب آمار غیر ناپارامتری سیدنی سیگل

زبان:

 •  لغات ۵۰۴ –  درسنامه جامع زبان ارشد پزشکی لزگی

سوالات تست :

 • سوالهای کارشناسی ارشد آمار زیستی پردازش ( جلد ۱ و ۲)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.