استفاده از معادلات ریاضی گامی در جهت پیش بینی آریتمی قلب

محققان روشی را یافته اند که به واسطه نرم افزار و معادلات ریاضی، زمان ضربان های غیرعادی قلب (آریتمی های قلبی) بیماران احتمالا قابل پیش بینی خواهد شد.

ضربان قلب

محققان امیدوارند که از یک معادله ریاضی در دستگاه هایی استفاده شود که علاوه بر پیش بینی زمان بروز ضربان های غیر عادی قلب، بتواند ضربان های غیر عادی قلب را نیز تنظیم کند.
آریتمی قلبی وضعیتی در بیماران قلبی است که به آن سندرم کیو تی طولانی (Long QT syndrome) می گویند. این سندرم اختلالی است که فعالیت الکتریکی قلب را مختل کرده، باعث ایجاد ضربان های نامنظم و سریع قلب می شود. این نبض متغیر (alternans) در بیماران با ضربان های متناوب بلند و کوتاه قلب در بیماران مشخص می شود.
'توماس کویل' محقق دانشگاه مک گیل در این خصوص گفت: اگر آزمایش های بیشتر نتایج ما را تایید کنند، در آن صورت می توانیم نرم افزاری را برای دستگاه های قلبی تصور کنیم که با استفاده از یک روش مشابه، آغاز فرآیند ایجاد نبض های متغیر را پیش بینی می کند.

وی افزود: به عبارت دیگر، یک دستگاه می تواند بسیار زودتر از روش های فعلی ضربان قلب را تنظیم و از تجربه ای تنش زا برای بیمار و آسیب بالقوه به قلب وی جلوگیری کند.

در این مطالعه، محققان سلول هایی را از چند قلب جنین مرغ جدا کردند و خوشه های سلولی را پرورش دادند که می توانند به خودی خود ضربان داشته باشند.
آنها سپس با استفاده از دارو ضربان های غیر عادی در این خوشه ها ایجاد کرده و برای مشاهده روند تغییر ضربان های عادی خوشه سلولی به ریتم های نامنظم قلبی، ضربان های این سلول ها را با دوربین ضبط کردند.
این آزمایش به محققان امکان داد تا متوجه شوند که این خوشه های سلولی چه زمانی ضربان نامتعارف پیدا می کنند و در نتیجه بتوانند معادله ای ریاضی تهیه کنند که زمان تغییر یک الگوی ضربان قلبی به الگوی دیگر در این خوشه سلولی را پیش بینی کند.
پژوهشگران با وجود اعلام نیاز به زمان بیشتر ، در عین حال معتقدند که امکان استفاده از این معادله ریاضی در ابزارهای قلبی برای پیش بینی زمان آریتمی و چه بسا تنظیم ضربان قلب وجود دارد.
این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است
.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.