۴۰ نکته مهم برای مطالعه بهتر

چهل نکته مهم برای مطالعه ی بهتر

مطالعه

۱- طبق برنامه مدرسه، درسهای هر روز را همان روز مطالعه نمائید.

۲- هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خلاصه نویسی استفاده کنید، به عبارتی یا مطالب مهم روی یک برگه یا در دفتری نوشته شود و یا اینکه در کتاب با مداد زیر آنها خط کشیده شود و یا با ماژیک مخصوص (فسفری) روی مطالب مهم علامت گذاری شود و طبق برنامه مرور شود.

۳- همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب را تقسیم بندی نموده و طبق برنامه چون مطالب کم است سعی شود بخوبی آنها را یاد بگیرید.

۴- با توجه به اینکه در هر هفته می بایست کتابی مطالعه شود و برای هر کتاب دو جلسه خواندن کامل و یک جلسه مرور در نظر گرفته شده است، خوب است که آن تقسیم بر دو شود و در هر جلسه محدوده مورد نظر، طبق آنچه که در شماره دو گفته شد خوانده شود.

۵- خوب است که درجلسه های چهارم و یا پنجم هرکتاب، قبل از شروع کردن درس جدید و بخش جدید، آموخته های قبلی مرور شود.

۶- برای مطالعه و کارهای خود، نظم و ترتیب خاصی را در نظر بگیرید. هر روزی که کارها را برطبق برنامه انجام دادید و خوب بود، برای خود تشویقی در نظر بگیرید. مثلاً خوردن بستنی یا شیرینی یا هر فعالیت مورد مورد علاقه ی دیگر، اما اگر کارها به هر دلیل از جمله تنبلی، و یا بی نظمی و بی هدفی انجام نشد، برای خود تنبیهی در نظر بگیرید تا کارها و درس، سر و سامان بگیرد. مثلاً:برای تببیه خود می توان از خوردن غذا یا میوه ی مورد علاقه یا تماشای فیلم و یا هر کار مورد علاقه و وقت گیر دیگر، خوداری کرد.

۷- سعی کنید از همان ابتدا خود را عادت و ملزم به اجرای برنامه کنید.

۸- قبل از مطالعه وضو بگیرید و درس را با نام  و یاد خدا شروع کنید.

۹- موفقیت ها و پیشرفت های خود را هر چند اندک، در برگه یا دفترچه ای یاداشت کنید و در موقع ناامیدی یا…آنها را مرور کنید تا به آینده امیدوار شوید.

۱۰- آن مطالبی را که یاد گرفته اید خوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسی نبود برای خود یا آینه یا هر فرد دیگری توضیح دهید.

«کسانی که با افکار خوب و عالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند.» (سیدنی)

۱۱- خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می گیرید، تشویق کنید و برای ارزش های خود ارزش قایل شوید و برای حفظ آن کوشا باشید.
۱۲- سعی نمایید که طرح «یاداشت همراه کتاب» را برای همه کتابهای خود اجرا کنید. به این صورت که یک برگه کاغذ سفید به ابعاد ۹ سانتیمتر در ۱۳ سانتیمتر آماده کرده و آن را در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و تمرینها، سوالها و کارهایی را که برای یادگیری آن کتاب باید انجام دهید در آن بنویسید، تا فراموش نکنید.

«دل منطقی دارد که عقل از آن بیخبر است.» (پاسکال)

۱۳- از آنجا که خواندن سوره ی قدر و آیهَ الکرسی نقش بسیار مهمی در یادگیری و موفقیت شما دارد، خوب است که پس از هرنماز و همیشه این دو را تکرار و مرور کنید و به خدا توکل کنید.
۱۴- هر موقع که خسته شدید و دلتان گرفت و نا امید از هر کار و زندگی شدید قران بخوانید و به معنی آن توجه کنید.
۱۵- علم را برای خود علم بخوانید، نه برای ثروت یا پز دادن بلکه برای دل خود بخوانید و عمل کنید.

۱۶- مطمئن هستیم در کار ی که شروع کرده اید، موفق خواهید شد چون که با یاری خدا و علاقه به پیش می روید.

۱۷- فرصتها و لحظه ها را به آسانی از دست ندهید،چرا که این فرصتها همیشه به وجود نیامده و نخواهند آمد. پس به قول شاعر:اکنون که در پیش توام دریاب،شاید که فردایی نباشد.

۱۸- این عبارت را با خط خوش بنویسید ونصب العین خود قرار دهید و عمل کنید :

«دانایی،توانایی است وخواستن،توانستن،پس بخوان تابتوانی»

۱۹- برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی ویا هر دلیل دیگر ناامید از ادامه راه نشوید،در اولین فرصت، انگیزه خود را در برگه ای یادداشت کنید وهر موقع که احساس کردید که درس خواندن فایده ای ندارد آن انگیزه را که یاداشت کرده ایدمرورکرده تا دوباره جان تازه ای گرفته و با نیرو ونشاط بیشتر کار را ادامه دهید.

«هیچ لباسی برازنده تر از تندرستی نیست.» حضرت علی(ع)

۲۰- هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه ی هر درس با آن مواجه می شوید را دربرگه ای یا گوشه ای از کتاب یاداشت کنیدودر اولین فرصت آن را از کسی که می داند،بپرسید ویاد بگیرید.
۲۱- برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می توان از روش «بگو وگوش کن» استفاده کرد. به این صورت که مثلاً:شما چند صفحه ای از مطالب یا کتاب را می خوانید ،سپس آنچه را که فهمیدید، برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن است ودر آن نوار کاست هم قرار دارد، توضیح داده،پ س از آن، آنچه را که گفته اید گوش می کنید. با این کار هم مطالب را خوب یاد می گیرید و هم اینکه پی به مشکلات خود و نقاط ضعف خود می برید و برای از بین بردن ضعفها تلاش بیشتری می کنید.

«شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.» (رومن رولان)

۲۲- برای یادگیری فرمولها ونکات مهم می توانید از روش« نبین واز برکن»استفاده کنید. به این صورت که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی را که می خواهید از بر کنید در برگه ای نوشته و به مدت یک تا دو دقیقه به آن خوب نگاه کنید.سپس چشمهای خود را بسته و با دستهای خالی بدون خودکار و مداد آنرا روی هوا بنویسید . با این روش همه مطالب مهم بطور مستقیم وارد حافظه بلند مدت شده و خیلی دیر فراموش می کنید.در روزهای بعد اگر آن مطلب را فراموش کردید به آن نگاه کنید و به همان صورت یاد شده تمرین وتکرار کنید تا برای همیشه سبز شود و هرگز آنرا فراموش نکنید.

۲۳- روش G5روشی دیگر برای یادگیری است وآن به این صورت است که مطالبی را که خلاصه کرده ونت برداری کرده ایدبه صورت سوال و جواب در آورید و دربرگه های کوچکی «فیش های مخصوص» یاداشت کرده و آنها را در معرض دید خود قرار دهید. مثلاً:یک گیره ی لباس در کنار آینه ایکه روز به آن نگاه می کنید، نصب کنید و هر چند روز یکبار مطالب آنرا عوض کنیدوزمانیکه چشمتان به این مطالب افتاد آنها را مرور کنید تا هرگز آنها را فراموش نکنید.

« تندرستی در کم خوراکی و گرسنگی است.» حضرت علی (ع)

۲۴- روش «اداره فکرویادگیری مادام العمر»روشی دیگر برای یادگیری است.به این صورت که شما می توانید بعضی ازصفحه های کتاب یا نکات خلاصه شده خود را در مکانهایی که حتی لحظات کمی نیز در آنجا حضور دارید مانند…به گیره نصب کنید و در مدت کوتاهی که در آنجا هستید، آنها را مرور کرده و یاد بگیرید.

۲۵- همه این روشها آزمایش شده است و امتحان خود را پس داده اند و جزو مهمترین روشهای یادگیری هستند که همه ی این ها به تلاش مستمر و کوشش پیوسته شما را بستگی دارد پس سعی کنید همواره از یک یا دو روش ذکر شده استفاده کنید و مطمئن باشید که موفق خواهید شد.

۲۶- خودتان را باور کنید. یعنی اینکه باور کنید که می توانید. مگر شما از دیگران چه کم دارید؟ اراده وتصمیم موفقیت که دارید،پس چرا از آن به خوبی استفاده نکنید؟

۲۷- نمونه سوالهای امتحانی سالهای گذشته راپیدا کنید پاسخ آنها را هم پیدا کرده و بنویسید و یاد بگیرید،چرا که حداقل ۴۰ درصد سوالها از سوالهای سال گذشته است و دیگر این که شما با نمونه سوال ها آشنا می شوید که هنگام مطالعه چه قسمت هایی را بیشتر مطالعه کنید ونکات مهم کدام قسمتها هستند.

۲۸- برنامه درسی شبکه ی آموزشی تلویزیون راپیدا وبررسی کنیدوببینیدکه درسهای موردنظرشمارا درچه ساعاتی پخش می شود.آن را خوب نگاه کنید حتی اگرمربوط به دوره راهنمایی باشد.بدون شک مفیدفایده واقع خواهدشد.(کلاس خصوصی رایگان)

۲۹- از فیلم های آموزشی که درباره ی درس هایی همچون ریاضی، عربی، زبان، دینی و قرآن فلسفه و منطق و… که موجود می باشد استفاده کنید.

۳۰- درس جغرافی را با نقشه یاد بگیرید و از نقشه های گنگ استفاده کنید تا مطالب بخوبی در ذهن شما جاسازی شود.

۳۱- در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید وخوب هم فکر کنید چرا که به قول معروف از این ستون تا آن ستون فرج است.

«هر روز چنان زندگی کن که گویی عمری جاودان داری» (مارسوس)

۳۲- پاسخ همه سوالات را در برگه امتحانی بنویسید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. هرچند که اشتباه پاسخ بدهید چرا که همین پاسخ شما از بی هیچی بهتر است. اگر هم ندانستید که چه بنویسید همان سوال را دوباره تکرار کنید و در باره کلمه های سوال توضیح دهید.

۳۳- سعی کنید از همین آغاز،خودتان را طوری عادت دهیدکه درس خواندن و مطالعه بهترین تفریح و سرگرمی باشد و با آن خستگی های روزانه تان را از بین ببرد.

۳۴- «کتاب» بهترین دوست شما باشد و هرجا که می روید تنها نروید او را هم با خود به مهمانی ها و محل کار و… ببرید و به جای وقت تلف کردن با این و آن با کتاب صحبت و مشورت کنید. این کارشدنی است از فلش کارت وکتابهای کوچک جیبی می توانید استفاده کنید.

۳۵- «کینه ای از هیچ کس به دل نگیرید» دل دریایی داشته باشید و همه را ببخشید چرا که گذشت و مردانگی خصلت مردان بزرگ است.

«ساده ترین درس زندگی این است:هرگز کسی رامیازار» (ژان ژاک روسو)

۳۶- همچون گذشته وهمیشه،در کارهایتان صداقت داشته باشیدتا موفق شوید.چرا که صداقت وراستی بزرگترین سرمایه است که ما رابه موفقیت و خوشبختی می رساند.

۳۷- در زندگانی کاری و درسی که دارید،به فکردیگران نیز باشید و به آنهاکمک کنید تا دیگران نیز به فکر شما باشندوبه شما کمک کنند،یعنی این که هرجا که هستید وبه هرجا که رسیدید،خدمت خدا وخلق خدا را فراموش نکنید.

۳۸- گویند چو با مانشینی ما شوی، با گل نشینی گل شوی، با خار نشینی خار شوی. پس هر کس که نشست و برخاست کنی؛ مثال همان می شوی. پس خوب است که در زندگی با آدم های خوب واهل علم نشست و بر خاست کنید تا شما نیز جزو خوشبخت ترین ها و بهترین ها شوید.

۳۹- همواره از کسی که از اوعلم می آموزید،تشکر وسپاسگذاری کنید تا او نیز بتواند از آنچه که می داند، بهترینش را در اختیارتان بگذارد.

۴۰- آخرین و مهمترین نکته در یادگیری علم و دانش این که: خدا را هرگز فراموش نکنید و هر کاری را که می خواهید آغاز کنید با نام و یاد خدا باشد تا خداوند شما را در ادامه ی راه یادگیری بهتر یاری می کند. خدای را نیز شاکر و سپاسگزار باشید چرا که: شکر نعمت نعمتت افزون کند.

به نقل از ماهنامه نگاه

1 comments

    • مراد والامنش on 2016-04-09 at 10:48
    • پاسخ

    فقط میتوانم بگیم بهترین ها رو گفتین.بسیار ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.