آخرین وضعیت دانشگاه عارف

مدیر کل دفتر آموزش‌های عالی غیر دولتی وزارت علوم گفت: بر اساس گفته‌های محمدرضا عارف هم اکنون وی به دنبال تامین منابع مالی موسسه غیر‌انتفایی خود است و تاکنون مجوزی جهت تاسیس موسسه غیر‌انتفایی صادر نشده است.

مدیر کل دفتر آموزش‌های عالی غیر دولتی وزارت علوم گفت: بر اساس گفته‌های محمدرضا عارف هم اکنون وی به دنبال تامین منابع مالی موسسه غیر‌انتفایی خود است و تاکنون مجوزی جهت تاسیس موسسه غیر‌انتفایی صادر نشده است.
کارن ابری نیا مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری  گفت: در رابطه با دانشگاه عارف و تاسیس یک موسسه غیرانتفایی باید بگویم که مباحث مطرح شده از سوی محمد‌رضا عارف را مطالعه کردم چنانچه که بیان شده وی به دنبال تامین منابع مالی است و تا زمانی که تامین منابع مالی به اتمام نرسد ما هم نمی‌توانیم بر اساس قانون بررسی کنیم.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا
دانشگاه محمدرضا عارف مجوز دریافت کرده یا نه؟ اظهار داشت: بحث مجوز گرفتن مراحل مختلفی دارد چنانچه در ابتدا در این رابطه بحث موافقت اصولی مطرح می‌شود و سپس در مراحل جدی‌تر موافقت قطعی در خصوص مکان تاسیس موسسه غیر‌انتفایی مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گفته‌های محمدرضا عارف در ابتدا باید منابع مالی و بعد مجوز و سپس مکان تاسیس دانشگاه تایید شود ولی تاکنون مجوزی برای تاسیس موسسه غیر‌انتفایی ارائه نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.