نمونه سوالات هماهنگ کشوری سال سوم و چهارم

نمونه سوالات امتحانات نهایی دروس سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) دوره دوم متوسطه

(هماهنگ کشوری)

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته ریاضی فیزیک نمونه سوالات و پاسخنامه جبر و احتمال
نمونه سوالات و پاسخنامه هندسه ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه حسابان
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته علوم تجربی نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی و آزمایشگاه ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه زمین شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه شیمی ۳ و آزمایشگاه
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته علوم انسانی نمونه سوالات و پاسخنامه ریاضی ۳ ویژه انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه تاریخ ایران و جهان ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه فلسفه
نمونه سوالات و پاسخنامه منطق
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی ۳ انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی ۳ انسانی
نمونه سوالات و پاسخنامه آرایه های ادبی
نمونه سوالات و پاسخنامه جغرافیا ۲
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی ۳
نمونه سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی

 

 

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته ریاضی فیزیک

(پیش دانشگاهی)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته ریاضی)
نمونه سوالات و پاسخنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
   

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم تجربی

(پیش دانشگاهی)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه فیزیک (رشته تجربی)
نمونه سوالات و پاسخنامه زیست شناسی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی
   

آرشیو سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم رشته علوم انسانی

(پیش دانشگاهی)

نمونه سوالات و پاسخنامه معارف اسلامی – دین و زندگی
نمونه سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی
نمونه سوالات و پاسخنامه عربی
نمونه سوالات و پاسخنامه زبان فارسی