Tag: یادگیری ریاضی

کتاب « یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم »

کتاب یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم

یادگیری ریاضی

کتاب "یادگیری ریاضیات به عنوان زبان دوم" یک کتاب کمک درسی است که برای دانش آموزان دوره اول متوسطه تالیف گردیده است. مطالب کتاب از لحاظ محتوا اندکی بیشتر از کتاب درسی این دوره و بسیار عمیق تر از آن است. از این رو ممکن است در مطالعه اول به نظر دانش آموزان کمی سخت تر از حد معمول باشد.

سبک به کار رفته در کتاب از نوع کتاب های خودآموز است و در قالب داستان با معرفی چند شخصیت به آموزش درس می پردازد. در این کتاب ماجراهای نگار و نیما و پدر و مادر آنها آمده است که به منظور آشنا سازی بچه ها با ریاضیات نوشته شده است. در این ماجراها اتفاقاتی که برای شخصیت های داستان رخ می دهد باعث می شوند که با مفاهیم ریاضی آشنا شوند...

فایل pdf این کتاب را در ادامه دانلود نمایید.

ادامه‌ی مطلب

انگیزه و تکنیک‌ یادگیری مهمترین مولفه‌ها در یادگیری ریاضی

مهمترین مولفه‌ها در یادگیری ریاضی

یادگیری ریاضی

پژوهشگران مطرح کردند: انگیزه و تکنیک‌ یادگیری مهم ترین مولفه‌ها در یادگیری ریاضی است.

مطالعات جدید نشان می‌دهد انگیزه تلاش و تکنیک‌های مطالعاتی مناسب و نه بهره هوشی به داشتن مهارت‌های ریاضیاتی خوب می‌انجامند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد مجبور کردن کودکان به مطالعه ریاضی کاری بی‌ثمر است.

ادامه‌ی مطلب