Tag: کنکور دیماه

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری دی ماه 1401 داخل کشور

سوالات و پاسخ نامه کنکور سراسری دی ماه 1401

سوالات و پاسخنامه کنکور دی ماه 1401

دفترچه‌های سوالات کنکور سراسری دی ماه 1401 داخل کشور گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی به انضمام پاسخنامه تشریحی سوالات درس ریاضی را از لینک های زیر دانلود نمایید.

کنکور سراسری دی ماه داخل کشور سال 1401
گروه آزمایشی دانلود دفترچه سوالات دانلود پاسخنامه تشریحی
علوم تجربی دفترچه شماره 1 (زیست شناسی)

دفترچه شماره 2 (شیمی – فیزیک)

دفترچه شماره 3 (ریاضی – زمین شناسی)

دانلود پاسخنامه تشریحی
ریاضی و فنی دفترچه شماره 1 (ریاضیات)

دفترچه شماره 2 (فیزیک – شیمی)

دانلود پاسخنامه تشریحی
علوم انسانی دفترچه شماره 1 (ریاضی – ادبیات – علوم اجتماعی – روان شناسی)

دفترچه شماره 2 (عربی – تاریخ – جغرافیا – فلسفه و منطق)

دانلود پاسخنامه تشریحی