Tag: کاربرد ریاضی در پزشکی

تعیین اثرگذارترین دارو برای هر فرد با مدل ریاضی

ریاضی اثرگذارترین دارو برای هر فرد را مشخص می‌کند

ریاضی و تجویز دارو

محققان دانشگاه تبریز در روشی با عنوان «ارائه مدل‌های ریاضی دارویی» اثربخش‌ترین داروها برای درمان هر فرد به صورت منحصر به فرد را مشخص می‌کنند.

با استفاده از زبان ریاضی می‌توان به درمان اثربخش برای هر فرد دست یافت. محققان دانشگاه تبریز به روشی با عنوان «ارائه مدل های ریاضی دارویی» دست یافتند که با زبان ریاضی داروی مناسب هر فرد برای درمان را ارائه می دهند. محققان دانشگاه تبریز با استفاده از این روش پژوهشی را روی بیماران تومور مغزی انجام دادند که این طرح با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد. ادامه‌ی مطلب