Tag: وام دانشجویی

ارئه تسهیلات سبد کالا به دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از رایزنی با چندین بانک برای ارائه تسهیلات سبد کالا به دانشجویان متاهل خبر داد.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در جلسه ستاد ازدواج با اشاره به تسهیل فرآیند دریافت وام ازدواج دانشجویی برای دانشجویان این دانشگاه، گفت: شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که دانشجویان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند از تسهیلات وام ازدواج بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه دانشجویان نباید درگیر سیستم بوروکراسی اداری برای دریافت این وام شوند، گفت: تمامی فرآیندها از ثبت درخواست تا تایید مدارک باید به صورت الکترونیکی انجام شود تا مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشود.

در این جلسه، کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از رایزنی با چندین بانک برای ارائه تسهیلات سبد کالا به دانشجویان متأهل خبر داد.

افزایش ۱۵ درصدی کمک هزینه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

معاون دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش ۱۵ درصدی وام دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

دکترمحمدرضا داودآبادی فراهانی گفت: درآخرین جلسه هیئت امنا حدود ۱۵ درصد تسهیلات وام دانشجویی افزایش پیدا کرده است؛ البته میزان وام آن قدر کم است که به واقع کفاف هزینه‌های دانشجویان را نمی‌دهد. شاید این میزان بتواند کمکی به دانشجویان شهرستانی بکند، اما برای دانشجویان تهرانی فقط کفاف کرایه تاکسی آنها را می‌دهد.

وی با بیان اینکه نظام پرداخت و دریافت نیز دچار اشکال است، اظهار کرد: از طرفی به دانشجو مقداری پول پرداخت می‌شود و آن نیز مجدد برای خوابگاه و غذا و … پس گرفته می‌شود که در این میان تنها تعدادی نیروی انسانی را درگیر و هزینه‌ کرده‌ایم.