Tag: نفرت از مدرسه

از مدرسه رفتن متنفرم، دیگر نمی‌‌‌‌‌‌خواهم آنجا برگردم

از رفتن به مدرسه نفرت دارم، دیگر نمی‌‌‌‌‌‌خواهم آنجا برگردم

تنفر از مدرسه ,استرس از مدرسه رفتن

آیا تا بحال این حس را داشته اید؟
بسیاری از دانش آموزان این حرف را می زنند. البته این احساس، چندان طول نمی‌کشد. اما اگر این احساس ماندگار شد، چه؟ مدرسه رفتن هم بخشی از زندگیست و یک حقیقت. مدرسه کمک می کند تا به آینده ای که برای خود متصور شده اید برسید. پس بیایید کمی درباره مدرسه و اموری که در صورت تنفر از مدرسه باید انجام دهیم صحبت کنیم.

ادامه‌ی مطلب