Tag: مدرسه تابستانی ریاضی

برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی ریاضیات در واحد علوم و تحقیقات

رییس مرکز همکاری های بین المللی در رشته ریاضیات محض و کاربردی (CIMPA ) از همکاری این مرکز برای برگزاری مدرسه تابستانی در واحد علوم و تحقیقات خبر داد.

مدرسه تابستانی بین المللی ریاضیاتمدیر کل دفتر برنامه ریزی ، بودجه ، تشکیلات و روش های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با اشاره به حضور و بازدید گروهی از ریاضیدانان و محققان برجسته فرانسوی و سوئیسی از واحد علوم و تحقیقات، گفت: این بازدید فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و فضای آموزشی واحد علوم و تحقیقات به این گروه از اعضای هیأت علمی بین المللی و برقراری ارتباطات بین المللی بیشتر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر جهان ایجاد کرد.

کتر ابوالفضل تهرانیان با بیان اینکه یکی از سیاست های واحد علوم و تحقیقات، تقویت ارتباطات بین المللی است، افزود: از جمله اهداف این بازدید، تبادل استاد و دانشجو به منظور بهره مندی از دانش روز دنیا در علم ریاضی و برگزاری مدارس تابستانی است.

ادامه‌ی مطلب