Tag: فرمول ریاضی سرطان

فرمول ریاضی برای پیش‌بینی رشد تومورهای سرطانی

تومور سرطانی

مدل ریاضی با قابلیت پیش بینی چگونگی رشد و گسترش یک تومور سرطانی می‌تواند در ایجاد شیوه‌های درمانی شخصی متناسب با نوع سرطان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رشد برخی از تومورها زمانی که به اندازه‌ای خاص می‌رسند، متوقف می‌شود در حالی که تعدادی دیگر از تومورها به رشد خود ادامه می‌دهند.

به این شکل شبکه‌ی عروقی که مسئولیت تغذیه‌ی این تومورها را دارند گسترده‌تر می‌شود.

این پدیده منجر به گسترش یافتن تومورها به دیگر بخش‌های بدن می‌شود فرایندی که به دگردیسی شهرت دارد.

ادامه‌ی مطلب

درمان سرطان با استفاده از مدلهاي رياضي

 درمان سرطان با استفاده از مدلهاي رياضي

 گروهي از دانشمندان آمريکايي مدلي رايانه اي را ارائه کرده اند که براساس آن مي توان ترکيبي از موثرترين روش هاي درماني معالجه سرطان را با استفاده از آلگوريتم هاي رياضي ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، پروژه تحقيقاتي ليزه دو فليس استاد رياضي کالج هاروي ماد در کاليفرنيا که با عنوان “درمان سرطان با رياضي” معرفي شده است، نشان مي دهد که از ترکيب علم سرطان شناسي و رياضي مي توان بيشترين شانس را براي شناسايي و تشخيص درمان هاي موثر در مبارزه با تومورها بدست آورد. ادامه‌ی مطلب