Tag: سوالات کنکور

مقایسه سوالات کنکور ۹۲ با تمرینات کتب درسی

مقایسه سوالات ریاضیات کنکور سراسری سال ۹۲ با تمرینات و مثال های کتاب های درسی

مقایسه سوالات کنکور با تمرینات کتاب های درسی

خیلی از دانش آموزان و داوطلبان کنکور (به اشتباه) فکر می کنند که برای حل سوالات کنکور و آزمون های تستی باید منابعی غیر از کتاب های درسی را مطالعه نمایند.

در فایلی که توسط مهندس یاسین سپهر تهیه و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده، مقایسه ای میان تعدادی از سوالات کنکور (تجربی و ریاضی) با تمرینات و مثال های کتاب های درسی مربوطه صورت گرفته است.

این مقایسه نشان می دهد که در سال های اخیر کتاب های درسی منبع سوالات کنکور سراسری بوده است.


با تشکر از استاد یاسین سپهر


ادامه‌ی مطلب