Tag: سرينيواسا رامانوجن

اثبات نظریه ریاضی دان در حال مرگ پس از یک قرن!

اثبات نظریه ریاضیدان در حال مرگ پس از یک قرن!

سرینیواسا رامانوجنمحققان دانشگاه «اموری» پس از نزدیک به یک قرن توانسته‌اند معمایی را که سرینیواسا رامانوجن، ریاضی دان هندی در بستر مرگ مدعی شده بود که در رویا به وی الهام شده، حل کنند.

رامانوجن در سال ۱۹۲۰ در بستر مرگ در نامه ای به معلم خود، گادفری هارولد هاردی، ریاضیدان انگلیسی به ترسیم چندین تابع جدید ریاضی به همراه توضیحاتی در مورد شیوه عملکرد آنها پرداخت که تا آن زمان ناشناخته بود.

اکنون محققان بعد از چندین دهه اعلام کرده اند که حق با رامانوجن بوده و اینکه این فرمول می‌تواند رفتار سیاه‌چاله‌ها را توضیح دهد.

ادامه‌ی مطلب