Tag: ریاضی مالی

رشته های ریاضی مرتبط با صنعت در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی می شود

رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی از راه اندازی رشته های ریاضی مرتبط با صنعت در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

دکتر داریوش لطیفی گفت: دانشکده ریاضی این دانشگاه از دانشکده های پیشرو در توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی است و به زودی دو رشته ریاضی مرتبط با صنعت شامل ریاضی مالی و زیستی در دانشکده راه اندازی می شود.
وی با تاکید بر لزوم توسعه رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار و جامعه اظهار کرد: دانشکده ریاضی توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی خود را با توجه به این سیاست تداوم خواهد بخشید.
او همچنین به اشتغال به تحصیل هزار دانشجو در این دانشکده و فارغ التحصیلی ۷۰ نفر در سال تحصیلی گذشته بر اساس آخرین آمار اشاره کرد و افزود: در سال تحصیلی جاری ۱۵ دانشجوی دکتری پذیرش خواهند شد.
به گفته لطیفی ، برای دانشجویان دکتری تسهیلاتی از جمله دریافت حق التدریس برای برگزاری کلاس های حل تمرین ، کار دانشجویی ، برگزاری کلاس های المپیاد و مشارکت در پروژه های تحقیقاتی پیش بینی شده است.
وی با بیان این که این دانشکده نیازمند افزایش فضای فیزیکی است گفت: با توجه به استقرار اساتید دانشگاه در اتاق های کوچک افزایش فضای فیزیکی می تواند در بهبود کیفی پروژه های تحقیقاتی موثر باشد.
رییس
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: در این دانشکده رشته های آنالیز ، هندسه و جبر در مقطع دکتری ، رشته های محاسبات نرم ، آنالیز ، جبر ، هندسه ، جبر و آنالیز عددی در کارشناسی ارشد و رشته های آمار ، ریاضی و علوم کامپیوتر در کارشناسی دایر است.