Tag: ریاضیات فازی

برگزاری سمینار ابر ساختارهای جبری و ریاضیات فازی دردانشگاه مازندران

هفتمین سمینار تخصصی ابر ساختارهای جبری و ریاضیات فازی با حضور رییس کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.

محمدمهدی زاهدی رییس کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این سمینار گفت: اولین کنفرانس منطق سیستم های فازی در ایران در سال ۱۳۸۴ و در دانشگاه مازندران برگزار شده بود که آن کنفرانس بعد از کنفرانس کشور ایتالیا و به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
وزیر اسبق علوم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران با ذکر تاریخچه ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی ادامه داد: در سال ۱۳۶۷ اولین سمینار سیستم های فازی در دانشگاه کرمان برگزار شد و بنده اولین فارغ التحصیل و دکترای ریاضی در ایران هستم.
عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه تربیت مدرس خطاب به دانشجویان گفت: نباید تحت تاثیر فضای حاکم قرار گیرید و بدانید که با اراده و مصمم بودن می توانید به اهداف علمی خود برسید.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به سند چشم اندار ایران اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: براساس سند چشم اندار ۱۴۰۴جمهوری اسلامی ایران باید مقام اول تولید علم و فناوری منطقه را به خود اختصاص دهد هم اکنون ما در منطقه به جز کشور ترکیه رقیب قدرتمند دیگری نداریم و رژیم صهیونیستی از رقبای ما محسوب نمی شود.

ادامه‌ی مطلب