Tag: دانلود دفترچه کنکور 1395

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۵ داخل کشور

سوالات و پاسخ نامه کنکور سراسری ۹۵

دفترچه سوالات کنکور سراسری داخل کشور گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی و پاسخنامه های کلیدی و تشریحی را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

کنکور سراسری داخل کشور سال ۱۳۹۵
گروه آزمایشی زمان برگزاری دانلود دفترچه سوالات پاسخنامه کلیدی

(سازمان سنجش)

عمومی اختصاصی
ریاضی و فنی ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم انسانی ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
هنر ۱۳۹۴/۳/۲۴ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم تجربی ۱۳۹۴/۳/۲۵ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
زبان های خارجه ۱۳۹۳/۳/۲۵ دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)

ادامه‌ی مطلب