Tag: دانلود دفترچه کنکور 1395

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 95 داخل کشور

سوالات و پاسخ نامه کنکور سراسری 95

دفترچه سوالات کنکور سراسری داخل کشور گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی و پاسخنامه های کلیدی و تشریحی را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

کنکور سراسری داخل کشور سال 1395
گروه آزمایشی زمان برگزاری دانلود دفترچه سوالات پاسخنامه کلیدی

(سازمان سنجش)

عمومی اختصاصی
ریاضی و فنی 1394/3/24 دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم انسانی 1394/3/24 دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
هنر 1394/3/24 دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
علوم تجربی 1394/3/25 دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)
زبان های خارجه 1393/3/25 دانلود دانلود کلید(عمومی و اختصاصی)

ادامه‌ی مطلب