Tag: دانلود آزمون های قلم چی

دانلود سوالات ریاضی آزمون جامع قلم چی ۱۳۹۸/۳/۲۴

سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی ۲۴ خردادماه ۹۸

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم‌چی (روز جمعه ۹۸/۳/۲۴) را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل‌ها شامل سوالات چهار‌گزینه‌ای و پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون جامع دروس ریاضیات پایه دوازدهم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک است.

 

ادامه‌ی مطلب

دانلود سوالات ریاضی آزمون جامع قلم چی ۱۳۹۸/۳/۱۷

سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی ۱۷ خرداد ماه ۹۸

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم چی (روز جمعه ۹۸/۳/۱۷) را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل‌ها شامل سوالات چهار‌گزینه‌ای و پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون جامع رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک است. ادامه‌ی مطلب

دانلود سوالات ریاضی آزمون جامع قلم چی ۱۳۹۸/۲/۲۷

سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم‌چی (روز جمعه ۹۸/۲/۲۷) را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل‌ها شامل سوالات چهار‌گزینه‌ای و پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون جامع دروس ریاضیات پایه دوازدهم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک است.

 

ادامه‌ی مطلب

دانلود سوالات ریاضی آزمون قلم چی ۱۳۹۸/۲/۲۰

سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم چی (روز جمعه ۹۸/۲/۲۰) را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل‌ها شامل سوالات چهار‌گزینه‌ای و پاسخنامه‌ی تشریحی دروس ریاضیات پایه ششم ابتدایی، پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه)، پایه‌های دهم و یازدهم رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک است. ادامه‌ی مطلب

دانلود سوالات ریاضی آزمون قلم چی ۱۳۹۸/۲/۱۳

سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸

آزمون قلم چی,قلمچی

سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم چی (روز جمعه ۹۸/۲/۱۳) را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل ها شامل سوالات چهار گزینه ای و پاسخنامه ی تشریحی دروس ریاضیات پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه) ، پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک و یازدهم فنی است. ادامه‌ی مطلب