بایگانی برچسب: دانشگاه علوم پزشکی

تفاهم نامه بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور امضا شد.

تفاهمنامه پوشش بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با چهار شرکت بیمه خصوصی امضا شد.

 

خبرگزاری فارس: تفاهمنامه بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور امضا شد

 

 

  •  

 

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000479#sthash.jRkodhBq.dpuf

تفاهمنامه پوشش بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با چهار شرکت بیمه خصوصی امضا شد.

 

خبرگزاری فارس: تفاهمنامه بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور امضا شد

 

 

  •  

 

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000479#sthash.jRkodhBq.dpuf

تفاهمنامه پوشش بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با چهار شرکت بیمه خصوصی امضا شد.

 

خبرگزاری فارس: تفاهمنامه بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور امضا شد

 

 

  •  

 

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000479#sthash.jRkodhBq.dpuf

تفاهمنامه پوشش بیمه حوادث دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با چهار شرکت بیمه خصوصی امضا شد.

دانشگاه علوم پزشکیجهانگیری، رئیس اداره رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت اظهار داشت: در سال جاری پس از بررسی های لازم و ایجاد هماهنگی با شرکت های بیمه گر، در قالب انعقاد تفاهمنامه متمرکز با چهار شرکت بیمه دانا، سینا، دی و رازی، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی ۹۴-۹۳  تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

جهانگیری افزود: در تفاهمنامه های سال جاری، حق بیمه ها در سه طرح  ۱۵ هزار، ۱۷هزار و ۲۰ هزار ریال تعیین گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور پس از انعقاد قرداد در چارچوب تفاهمنامه های مذکور و انتخاب یکی از سه طرح مذکور، دانشجویان را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهند.