Tag: ترویج ریاضیات

دریافت نشان شایستگی طرح ترویج ریاضیات کشور توسط خانه ریاضیات انزلی

خانه ریاضیات بندرانزلی (زنده یاد علیرضا سایه بان) موفق به دریافت نشان شایستگی طرح عام ترویج ریاضیات کشور شد .

مرزهای علوم ریاضی,همایش ریاضی

مدیر اجرایی خانه ریاضیات بندرانزلی گفت: این نشان به پاس برنامه های این مرکز در زمینه عمومی کردن ریاضیات در مناطق محروم اهدا شده است.
نسترن مقراضی خاطرنشان کرد کرد: همچنین سید علیرضا سمیع زاده از پایه گذاران خانه ریاضیات انزلی جایزه معلم نمونه ریاضی یازدهمین دوره انجمن ترویج علم را کسب کرد.
وی افزود: از سال ۹۰-۸۹ مبحثی از طرف یونسکو مبنی بر بردن
ریاضیات به روستاها و عمومی کردن این علم در روستاها مطرح و از سوی یونسکو بودجه ای به این کار اختصاص داده شد.
مقراضی خاطرنشان کرد: معلمان خانه ریاضیات انزلی طرح را در دو روستای بشمن و سنگاچین به اجرا در آوردند.

ادامه‌ی مطلب