Tag: امتحان

توصیه‌های مهم امتحانی

توصیه های مهم امتحانی

جلسه‌ی امتحان,عملکرد بهتر در امتحان

 

توصیه‌های مهم امتحانی

امتحان معیار ارزشیابی دانسته‌ها و توانایی‌های شماست و شما می‌‌توانید از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری خود استفاده کنید. اما شرایط فیزیکی و ذهنی وجود دارد که عملکرد شما را در حین امتحان تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. بنابراین لازم است نکاتی را هنگام امتحان رعایت کنید.

ادامه‌ی مطلب