Tag: اضطراب امتحان

غلبه بر اضطراب شب امتحان

کنترل اضطراب در دوران امتحانات

بيشتر مواقع ديده شده است كه تعدادى از دانش آموزان يا دانشجويان به رغم آمادگى قابل توجه براى امتحان به دليل استرس فراوان در جلسه امتحان قادر به پاسخ دادن نمي باشند. استرس و فشار رواني در زمان امتحان مسئله اي است که مربوط به سن خاصي نيست. در هر دوره‌اي از زندگي گذراندن امتحان مي تواند موجب بروز استرس شود.

اضطراب دوگونه است : اضطراب سازنده و اضطراب مشكل آفرين

اضطراب سازنده نوعي از اضطراب است كه شخص را براي فعاليت درسي و برنامه ريزي منظم تر سوق مي دهد و معمولاً شخص را فعال و توانمند مي سازد تا بتواند نتيجه بهتري از مطالعه خويش به دست آورد.

اضطراب مشكل آفرين نوعي از اضطراب است كه با دلهره و تشويش زياد همراه بوده و با درگيري ذهني و تصوري كه مبني بر موفق نبودن در امتحان است، وسواس مطالعه كردن مثل خواندن بيش از حد، بي توجهي به خواب و غذا همراه مي شود.

در ادامه نشانه های این دو نوع اضطراب و راه حل های علمی برای کاهش آنها را می خوانید.

ادامه‌ی مطلب

علل اضطراب در درس رياضی

ریاضی و اضطراب

اضطراب ریاضیاضطراب رياضي موجب ضعف فرآيندهاي ذهني براي‎ ‎انجام عمليات رياضي، منفي نگري و سردرگمي دانش آموزان مي‌شود. اين گروه با اجتناب‎ ‎از كلاس رياضي، ناتواني در انجام آزمون‌هاي رياضي و اضطراب و تشويش فراوان از‎ ‎يادگيري اين درس طفره مي‌روند.

اين تصور كه استعداد رياضي مادرزادي است يا پسرها‎ ‎نسبت به دخترها عملكرد بهتري در درس رياضي دارند، يا درس رياضي درس منطق است، نه‎ ‎درس خلاقيت، موجب عقب نشيني و مقابله برخي از دانش آموزان از يادگيري علم رياضي مي‎ ‎شود‎.
 

ادامه‌ی مطلب

امتحان به همراه چاشنی اضطراب

امتحان و اضطراب

اضطراب امتحان,انواع اضطراب تحصیلی معمولا اکثر دانش آموزان نگران این هستند که مبادا در نظر دیگران ، بی خرد، ناتوان و سراسیمه جلوه كنند . درجات كمی از اضطراب برای پیشبرد زندگی طبیعی است ولی مقدار زیاد آن مانع پیشرفت بوده و حتی توانایی انجام كار را از فرد مضطرب می گیرد.

اضطراب امتحان
آركین و همكاران وی (1995) اضطراب امتحان را ناشی از احساس كارآمدی و درماندگی دانسته ، آن را با كاهش عملكرد مرتبط می دانند . وقتی كه فرد درخصوص كارایی ذهنی خود درموقعیت امتحان دچار نگرانی گردد به نحوی كه موجب كاهش عملكرد واقعی شود می توان گفت كه او دچار اضطراب امتحان است.

ادامه‌ی مطلب