Tag: استعداد ریاضی

برابری استعداد دخترها و پسرها در ریاضی

استعداد برابر دخترها و پسرها در ریاضیات

استعداد ریاضی

پژوهش های جدید صورت گـرفته در دانشگــاه ویسکانسین ـ مدیسون نشان می دهد که اساساً مهارت های ریاضی در دخترها و پسرها همچنین مردان و زنان با یکدیگر برابر است.

در قسمتی از این مطالعات به ۲۴۲ عنوان که مهارت های ریاضی را در یک میلیون و ۲۸۶ هزارو ۳۶۰ نفر مورد ارزیابی قرار داده بود، استناد شده است.

این ارزیابی ها بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ انجام شده و افراد از سن مدرسه تا دانشگاه و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفتند.

ادامه‌ی مطلب