Tag: استخدام آموزش و پرورش

فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار دارند

عاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: براساس یکی از مصوبات جدید دولت فرزندان افراد فرهنگی در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار گرفته اند.

استخدام آموزش و پرورش

'محمدباقر نوبخت' عصر سه شنبه در جمع فرهنگیان استان کرمانشاه در اردوگاه شهید باهنر، این مصوبه را اقدام کوچکی از سوی دولت برای سپاسگذاری از شان و مقام فرهنگیان دانست.
وی افزود: دادن اولویت استخدام به فرزندان
فرهنگیان در برابر حق بزرگی که جامعه آموزش و پرورش بر گردن جامعه دارند کار کوچکی است و از آن جا که دولت توجه به فرهنگیان و خانواده های آنان را وظیفه خود می داند این مصوبه را به تصویب رساند.
نوبخت، یکی دیگر از اقدامات در دست دولت را حل مشکل اشتغال و بیکاری عنوان و خاطرنشان کرد: دولت به صورت جدی درصدد است تا مسئله اشتغال جوانان را بهبود بخشیده و شرایط بهتری را برای آنها فراهم کند.

ادامه‌ی مطلب