اندیشه های بزرگان ریاضی

جورج پولیا: ریاضیات عبارت است از اثبات بدیهی ترین چیز به نابدیهی ترین روش ممکن.

پواسون: زندگانی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول گردد: اول: ریاضی بخواند، دوم: ریاضی درس بدهد.

کیلی: درهر چیز از جمله یک نظریه ریاضی زیبایی را میتوان درک کرد اما نمی توان توضیح داد.

ایمانوئل کانت: علم ریاضی درخشان ترین مثال برای این واقعیت است که چگونه استدلال محض دامنه تاثیرگذاریش را بدون کمک تجربه گسترش می دهد.

پیرفرما: و شاید آیندگان از اینکه نشان داده ام قدیمی ها همه چیز را نمی دانستند، سپاسگزارمن باشند.

جان لاک: اثبات ریاضی مانند الماس قاطع و شفاف است، و با چیزی جز استدلال دقیق نمی توان به آن رسید.

دمورگن: نیروی محرکه ابداع ریاضی استدلال نیست، تخیل است.

د.یا. سترویک: باید به یاد داشته باشید که مفهوم های ریاضی نتیجه ای از کار آزاد ذهن نیستند بلکه انعکاسی از جهان واقعی و عینی دور وبر ما هستند که البته اغلب به صورت کاملا انتزاعی طرح می شود.

ب.فلدلیوم: هر کشف تازه ای که در علوم طبیعی و صنعت رخ میدهد تنها از راه به کار بردن نتیجه گیری های جدید در عمل و یا زنده کردن نظریه های فراموش شده ریاضی است به این ترتیب نظریه های ریاضی از قبل راه پیشرفت علم وصنعت را پیش بینی می کنند.

هیلبرت: با وجود اهمیتی که کاربرد ریاضیات دارد اما این کار نباید ملاک ارزش گذاری آن باشد.
جینز: به نظر میرسد معمار بزرگ جهان ریاضیدان است.
برتراند راسل: ریاضیات هیچ حقیقتی ندارد اما بالاترین زیبایی را داراست . یک زیبایی سرد و جدی، درست مانند یک تندیس ، به طور شگفت انگیزی محض ، و توانا در نهایت جدیت، به طوری که تنها بزرگترین هنرمندان می توانند این گونه باشند.

گاوس: ریاضیات حاکم علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات.

فیثاغورس: بدون ریاضیات شاید هنر و ادبیات داشته باشیم ولی تکنولوژی و صنعت هرگز چیزی در جهان وجود ندارد که با عدد قابل بیان نباشد.

فیثاغورس: به کمک اعداد می توان زندگی و پیشامد های آن را پیش بینی کرد.

هانری پوانکاره: دانشمند، طبیعت را به خاطر فایده اش مطالعه نمی کند، آن را برای این مطالعه می کند که از آن لذت می برد و چون طبیعت زیباست از آن لذت می برد. اگر طبیعت زیبا نبود، ارزش شناختن نداشت و اگر طبیعت ارزش شناختن نداشت، زندگی هم ارزش زیستن نداشت . البته، من دراینجا از آن گونه زیبایی که حواس را متأثر می کند، یعنی از زیبایی اوصاف و ظواهر، سخن نمی گویم؛ نه به این جهت که این زیبایی ها را دست کم بگیرم، نه چنین نیست، اما این زیبایی ربطی به علوم ندارد، منظورم زیبایی ژرف تری است که از نظم هماهنگ اجزا بوجود می آید و تنها هوش ناب قادر به درک آن است.

فیثاغورس: به کمک اعداد می توان زندگی و پیشامد های آن را پیش بینی کرد.

گئورگ لیختن برگ: آنچه شما را به کشف کردن وا داشته است، کوره راهی در  شما می گشاید که، باز هم، هر وقت به چنین ضرورتی برخورد کنید میتوانید از ان استفاده کنید.

امانوئل کانت: هرگونه معرفت انسانی ازتفکر و تامل آغاز می شود، از آنها به  مفهم می رسد و سرانجام، به اندیشه ختم می شود.

ایای شور: استدلال غیر ریاضی نقش اساسی در استدلال های ریاضی دارد.

دکارت: هر راه حلی که برای مساله ای پیدا می کنم به عنوان سر مشق به من کمک می کند تا مساله های دیگر را هم به نتیجه برسانم.

دیوید هیلبرت: اعتقاد به قابل حل بودن هر مساله ریاضی یک عامل محرک قوی برای کسی است که روی آن کار می کند. دردرون ما همیشه صدایی طنین انداز است که مساله ای پیش رو است برای حل آن تلاشت را به کار ببند. شما می توانید آن را با استدلال روشنی بیابید. در ریاضیات احساس عجز و ناامیدی جایی ندارد.

پاسکال: انسان تنها یک نی است، شکننده ترین در طبیعت؛ اما یک نی اندیشمند، لازم نیست که تمام جهان مسلح شود تا او را در هم شکند، یک بخار یک قطره آب برای کشتن او کافی است. اما هنگامی که جهان او را در هم می‌شکند، انسان باز هم والاتر از آن چیزی است که او را می‌کشد،  زیرا او می‌داند که می‌میرد و برتریی که جهان بر او دارد،  جهان از آن هیچ نمی‌داند.

پوانکاره: نام دانشمند به خصوص ریاضیدان را باید به کسی داد که در کار خود  به احساس یک هنرمند برسد و به اندازه یک هنرمند از محصول کار خود لذت  ببرد.

نیوتن: نمی‌دانم که در چشم جهان چگونه بوده ام. ولی در چشم خودم به نظر می‌رسد تنها همچون کودکی بازی کنان برکرانه دریا بوده ام و خود را با گهگاه یافتن ریگی نرم تر یا صدفی زیباتر از معمول سرگرم کرده ام در حالی که اقیانوس عظیم حقیقت نامکشوف در پیش روی من گسترده است.

ویلیام دبلیوسایر: امروزه شهرت ریاضی شبیهشهرت خودروی سواری در ۵۰  سال پیش است در آن موقع تصور عمومی بر آن بود که خودروهاگران قیمت وخطرناکند وهیچ کس به جز یک مرد ثروتمند توانایی داشتن یک خودرورانداردیاهیچ کس به جزیک راننده حرفه ای نمی تواند رانندگی کند به  همین ترتیب هنوزباورعمومی ان است که ریاضی برای افراد استثنایی ،برای اجتماع نخبگان وبرای تعداد اندکیاست. الان زمان آن رسیده است که کسی برای ریاضی همان کار را بکند که فورد با ساختن مدل تی برای خودروهای سواری انجام داد و آنها رابه تولید انبوه رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.