انتگرال ریمانی و انیمیشن

انیمیشن انتگرال ریمانی

در انیمیشن های زیر همگرایی مجموع ریمان و افزاز سطح زیر منحنی به مستطیل ها را ملاحظه می کنید.

مجموع ریمان

هر چه بازه ها کوچکتر (و تعداد مستطیل ها بیشتر) شود مقادیر D (حد پایین انتگرال) و U (حد بالای انتگرال) به مقدار واقعی مساحت زیر منحنی نزدیکتر خواهد شد.


 

سطح زیر نمودار

هر چه عرض مستطیل ها کوچک تر می شوند، مقدار دقیق تری از مقدار انتگرال به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.