فراخوان جایزه آنالیز تابعی ۲۰۱۴

فراخوان جایزه آنالیز تابعی ۲۰۱۴

آنالیز تابعی

گروه پژوهشی ریاضی طوسی

وزارت تحقیقات، علوم و فناوری

به منظور تشویق دانش‌پژوهان به انتشار مقالات با ارزش، این جایزه هر سال به حداکثر دو نفر از دانشجویان جاری یا دانش‌آموختگان اخیر دکتری آنالیز ریاضی کشور که دارای مقالات علمی -پژوهشی شاخصی در زمینه آنالیز تابعی، نظریه عملگرها یا آنالیز هارمونیک باشند، اهدا می‌گردد

انتخاب افراد برتر بر اساس کیفیت کلی مقاله منتخب مستخرج از رساله دکتری و آثار دیگر هر دانشجو با رأی هیأتی از داوران بین‌المللی صورت می‌پذیرد. این جایزه متشکل از گواهی، نشان و سکه طلا است.

از هر یک از علاقه‌مندان که در سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴ دانش‌آموخته شده‌اند و یا همچنان دانشجوی دکتری اند، دعوت می‌شود که فایل pdf یک مقاله منتخب مستخرج از رساله دکتری (انفرادی یا مشترک با استاد راهنما و یا استاد مشاور) خود را که در موضوع MSC47,MSC46 یا MSC43 پذیرفته یا چاپ شده باشد، فهرست تمام مقالات علمی-پژوهشی چاپ یا پذیرفته شده با نامه‌های پذیرش (و شماره همراه) خود، نام استاد راهنما (و شماره همراه ایشان) را تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ به moslehian@um.ac.ir ارسال و تآیید دریافت نمایند.

جایزه آنالیز تابعی یک جایزه با موضوع ریاضیات است که در ایران به ایدهٔ برتر سال در زمینه آنالیز تابعی اهدا می‌شود. این جایزه هرسال به سه نفر از دانشجویان دکتری آنالیز ریاضی که دارای مقاله علمی-پژوهشی شاخصی در آنالیز ریاضی، نظریه عمل‌گرها و یا آنالیز هارمونیک باشند، اهدا می‌شود. این جایزه در سال ۲۰۱۱ توسط گروه پژوهشی ریاضی طوسی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد پایه‌گذاری شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.