بایگانی موضوعی: مجلات ریاضی

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه ۱ زمستان ۸۹

دانلود مجله رشد برهان ریاضی شماره ۵۶

(ویژه ی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه)

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه اول زمستان 89

پنجاه و ششمین شماره ی مجله رشد برهان ریاضی ویژه دانش آموزان دوره ی اول متوسطه منتشر گردید.

در این شماره مطالب زیر را می خوانید:

عنوان نویسنده
حرف اول: ریاضیات و مسائل روزمره حمیدرضا امیری
همراه با کتاب: نمایش اعداد در مبناهای متفاوت ( قسمت دوم) سپیده چمن‌آرا
دانش‌افزایی: محاسبه‌ی اوقات شرعی و سرعت چرخش زمین کاظم ایرانی
دانش‌افزایی: واژه‌های ریاضی شادی بهاری
دانش‌افزایی: رابطه‌ی فیثاغورس، اثبات و کاربردهای آن موسی هاشملو
دانش‌افزایی: نقاط امن ( قسمت دوم) حسن احمدی
دانش‌افزایی: حدس بزنید مریم سعیدی
دانش‌افزایی: فرمولی برای یک الگو زهره پندی
دانش‌افزایی: چند قدم با ریاضی‌دانان سایه مهربان
گفت‌وگو: همه استعداد ریاضی دارند آزاده شاکری
ریاضی و کاربرد آن: بدون درصد امکان ندارد! سکینه بمانیان
اندیشه‌ورزی: اتومبیل بازیچه ترجمه‌ی: حسن نصیرنیا
منطق و ریاضی: نجات منطقی عبدالکاظم حمیرا ظفرقند
منطق و ریاضی: چه کسی مردم‌دار است؟ ترجمه‌ی: حسن یاورتبار
کمی فکر کنید: تعجب نکنید، فکر کنید! خسرو داودی
ریاضی و بازی: بازی‌های چند نفره زهره پندی
تاریخ ریاضیات:از خیام نیشابوری تا پروفسور هشترودی
سؤال‌های مسابقه‌ای: مسابقه‌ی ریاضی استرالیا (۲۰۰۸) ترجمه‌ی: سپیده چمن‌آرا

 

فایل pdf این شماره را در ادامه ی مطلب دانلود نمایید.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه ۱ تابستان ۸۹

دانلود مجله رشد برهان ریاضی شماره ۵۴

(ویژه ی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه)

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه اول تابستان 89

پنجاه و چهارمین شماره ی مجله رشد برهان ریاضی ویژه دانش آموزان دوره ی اول متوسطه منتشر گردید.

فایل pdf این شماره را در ادامه ی مطلب دانلود نمایید.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه ۱ زمستان ۸۸

دانلود مجله رشد برهان ریاضی شماره ۵۲

(ویژه ی دانش آموزان دوره ی اول متوسطه)

مجله رشد برهان ریاضی متوسطه اول زمستان 88

پنجاه و دومین شماره ی مجله رشد برهان ریاضی ویژه دانش آموزان دوره ی اول متوسطه منتشر گردید.

در این شماره مطالب زیر را می خوانید:

حرف اول: بنویسید تا ریاضی را به بند بکشید!
حمیدرضا امیری 
همراه با کتاب: رابطه‌ی (ب.م.م) و (ک.م.م) با نمودار درختی
سپیده چمن‌آرا  
همراه با کتاب: روش دو ستونی (قسمت دوم)
صبا مهدوی 
همراه با کتاب: معادله‌ی خط و رسم خط
حمیدرضا امیری   
اندیشه‌ورزی: شرط‌بندی در سفینه‌ی بیگل
ترجمه‌ی: حسن یاورتبار 
دانش افزایی: سرگذشت نمره‌ی دوست نداشتنی!! (قسمت دوم)
سید محمدرضا هاشمی موسوی 
دانش افزایی: واژه‌نامه‌ی ریاضی (طول و عرض)
شادی بهاری  
دانش افزایی: مهارت‌های مخفی در محاسبات ریاضی
محمود داورزنی   
دانش افزایی: پیمانه‌های احمدآقا
حسن
احمدی 
دانش افزایی: یک مسئله از هندسه
مریم سعیدی 
گونه، گونه: مربع وفقی یا مربع جادویی چیست؟
رقیه شهبازی   
ریاضیات و هنر: هندسه و مرمت بناهای تاریخی
احمد شریفان، امیرحسین شریفان  
تفریح فکر: فقط ۱۷ دقیقه وقت دارید!!
مجتبی احمدی 
منطق ریاضی: کمی منطقی فکر کنید (گوینده‌ی معما کیست؟!)
ترجمه‌ی حسن نصیرنیا 

ریاضی و بازی: بازی و ریاضی (مثلث بساز، جذر دو رقمی، به هدف برس)
زهره پندی 
سئوال‌های مسابقه‌ای: سئوال‌های مسابقه‌ی ریاضی استرالیا
ترجمه‌ی: سپیده چمن‌آرا 
معرفی کتاب: جدول اعداد متقاطع 
جعفر ربانی

فایل pdf این شماره را در ادامه ی مطلب دانلود نمایید.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نوشته‌های جدیدتر »