بایگانی موضوعی: عمومی

فرمولهای مشتق

فرمول های مشتق توابع

کلیه فرمول های مشتق توابع (شامل توابع مثلثاتی، توابع نمایی و لگاریتمی،توابع رادیکالی، توابع شامل قدرمطلق و جزء صحیح و…) با ارائه مثالی مربوط به هر موضوع را از لینک های زیر دانلود کنید.

لینک دانلود  |  لینک کمکی

۱۸ سال با لگاریتم

۱۸ سال با لگاریتم در کنکور سراسری

سوالات کنکور سراسری بخش لگاریتم از سال ۷۲ تا ۹۰ را از لینک زیر دانلود کنید .

دانلود

منبع: ریاضیات www.fera.blogfa.com

دانلود سوالات و پاسخنامه سوالات هماهنگ حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲) شهریور ۱۳۹۰

سؤالات و پاسخنامه آزمون هماهنگ حساب دیفرانسیل و انتگرال (۲) شهریور ۹۰

دانلود سؤالات

دانلود پاسخنامه

تاریخ برگزاری ۲۴/۶/۹۰

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱) شهریور ۱۳۹۰

ریاضی سرا          www.riazisara.ir

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال (۱) شهریور۹۰
(۱۹/۶/۱۳۹۰)

کتابهای جدید التالیف دیفرانسیل (رشته ریاضی فیزیک) و ریاضی عمومی پیش دانشگاهی (رشته علوم تجربی)

کتابهای جدید حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱ و ۲ (رشته ریاضی فیزیک) و ریاضی عمومی ۱و ۲ (رشته علوم تجربی) تالیف گردید.

دانش آموزان عزیز می توانند این کتابها را از لینک های زیر دانلود نمایند.

توضیح اینکه قبل از باز کردن فایل کتاب های دانلود شده، فایل kelid را دانلود و با دابل کلیک آن را نصب نمایید. هنگام نصب این فایل کلمه عبوری از شما خواسته خواهد شد. کلمه عبور ۱۲۳۴۵۶ می باشد.

با نصب این کلید روی سیستم خود تمامی کتاب های منتشره مرکز چاپ و تالیف را بدون هیچ مشکلی می توانید مشاهده
نمایید. (در صورتی که فایل kelid را نصب نکنید، نخواهید توانست فایل pdf کتابها را مشاهده کنید.)

دانلود کلید

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل ۱ و ۲ چاپ ۱۳۹۰ (رشته ریاضی فیزیک)

دانلود کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ چاپ ۱۳۹۰ (رشته علوم تجربی)

 

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »