بایگانی موضوعی: ریاضی 9

روش تدریس (راهنمای معلم) کتاب ریاضی ۹

 

روش تدریس کتاب ریاضی نهم (سال سوم دوره اول متوسطه)

(به صورت تصویری)

آموزش معلمان- فصل اول-فایل۱ تصویری دانلود ۲۷٫۸۵ MB
آموزش معلمان- فصل اول-فایل۲ تصویری دانلود ۱۹٫۵۷ MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل۳ تصویری دانلود ۲۲٫۳۹ MB
آموزش معلمان- فصل اول -فایل۴ تصویری دانلود ۱۹٫۹۸ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۳٫۸۲ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۴٫۲۱ MB
آموزش معلمان- فصل دوم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۵٫۰۴ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۲٫۹۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۴٫۷۶ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۱٫۸۸ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۴ تصویری دانلود ۲۱٫۲۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۵ تصویری دانلود ۱۳٫۴۷ MB
آموزش معلمان- فصل سوم-فایل۶ تصویری دانلود ۱۴٫۱۳ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۱ تصویری دانلود ۸٫۰۳ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۳٫۵۱ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۱٫۹۷ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۴ تصویری دانلود ۱۳٫۱۶ MB
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل۵ تصویری دانلود ۲۱٫۰۲ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۱ تصویری دانلود ۲۳٫۳۲ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۲ تصویری دانلود ۲۴٫۱۸ MB
آموزش معلمان- فصل پنجم -فایل۳ تصویری دانلود ۱۶٫۴۲ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۸٫۲۰ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۱٫۷۶ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۴٫۳۴ MB
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل۴ تصویری دانلود ۲۳٫۴۳ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۵٫۲۰ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۲ تصویری دانلود ۱۳٫۶۳ MB
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل۳ تصویری دانلود ۲۲٫۳۳ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۱ تصویری دانلود ۱۹٫۲۲ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۲ تصویری دانلود ۲۲٫۰۰ MB
آموزش معلمان- فصل هشتم-فایل۳ تصویری دانلود ۱۵٫۸۰ MB
نمونه تدریس در کلاس فصل ششم درس اول تصویری دانلود ۱۲۳ MB
کلیات – فایل ۱ تصویری دانلود ۶۴٫۵ MB
کلیات – فایل ۲ تصویری دانلود ۳۶ MB
کلیات – فایل ۳ تصویری دانلود ۴۳٫۲ MB
کلیات – فایل ۴ تصویری دانلود ۱۵٫۷ MB
کلیات – فایل ۵ تصویری دانلود ۱۸٫۸ MB

 

فایل پاورپوینت فصل چهارم ریاضی ۹

درسنامه فصل چهارم ریاضی ۹ سال سوم متوسطه ۱

(توان و ریشه)

توان و ریشه,ریاضی 9

درسنامه ی مطالب فصل چهارم ریاضی نهم (مبحث توان و ریشه) را به صورت پاورپوینت در ادامه دانلود نمایید.

این فایل که شامل موضوعاتی چون مقایسه کردن اعداد توان دار، عملیات روی اعداد توان دار، معادلات توانی، نمایش اعداد به صورت نماد علمی، ریشه گیری اعداد، ساده کردن عبارات رادیکالی، گویا کردن مخرج کسرها و… است؛ توسط همکار تلاشگرمان جناب آقای مسعود زیرکاری دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ زاهدان تهیه و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است.

با تشکر از استاد زیرکاری

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

راهنمای تدریس و حل المسایل ریاضی ۹

روش تدریس کتاب ریاضی ۹

(راهنمای تدریس معلم + حل تمرینات کتاب)

روش تدریس ریاضی 9, حل تمرین ریاضی 9,حل المسایل ریاضی 9

کتاب "روش تدریس ریاضی ۹" (ریاضی سال سوم دوره ی اول متوسطه) را به همراه حل تمرینات آن در ادامه دانلود نمایید.

این کتاب همچنین حاوی نمونه سوالات ارزشیابی از هر ۸ فصل کتاب نیز می باشد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

درسنامه فصل هفتم ریاضی ۹ به صورت پاورپوینت

جزوه فصل هفتم ریاضی ۹ سال سوم دوره اول متوسطه

(مبحث عبارت های گویا)

ریاضی 9, عبارت های گویا

جزوه فصل هفتم کتاب ریاضی ۹ شامل کلیه فعالیت ها و کار در کلاس های این فصل به صورت پاورپوینت مربوط به مباحثی چون معرفی و ساده کردن عبارت های گویا، محاسبات عبارت های گویا، تقسیم چندجمله ای ها و…  را در ادامه ی این مطلب دانلود نمایند.

این فایل که توسط استاد حمید پوزن دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دزفول تهیه و جهت استفاده ی دانش آموزان سراسر کشور به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده، می تواند در کلاس های تدریس هوشمند مورد استفاده ی همکاران نیز قرار گیرد.

با تشکر از استاد پوزن

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

درسنامه فصل ششم ریاضی ۹ به صورت پاورپوینت

جزوه فصل ششم ریاضی ۹ سال سوم دوره اول متوسطه

(خط و معادله های خط)

ریاضی 9, ریاضی سال سوم متوسطه اول

درسنامه ی فصل ششم کتاب ریاضی ۹ شامل کلیه فعالیت ها و کار در کلاس های درس اول(معادله خط)، درس دوم (شیب خط و عرض از مبداء) و درس سوم(دستگاه معادله های خطی) به صورت پاورپوینت که توسط استاد حمید پوزن دبیر ریاضی دبیرستان های دزفول تهیه و جهت استفاده ی علاقمندان به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده، را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل می تواند در کلاس های تدریس هوشمند مورد استفاده ی همکاران نیز قرار گیرد.

با تشکر از استاد پوزن

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »