بایگانی موضوعی: دروس غیر ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳

پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی ۳ تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی دین و زندگی ۳

پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی

نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم تجربی و ریاضی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک ۳ تجربی

نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳

پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی فلسفه

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زیست شناسی ۳

نمونه سوالات امتحانات نهایی زیست‌شناسی ۳

پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

نمونه سوالات امتحان نهایی زیست شناسی دوازدهم تجربی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

« نوشته‌های قدیمی‌تر