بایگانی موضوعی: دروس غیر ریاضی

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ۳ دوازدهم انسانی

نمونه سوالات امتحانات نهایی تاریخ ۳

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ 3 پایه دوازدهم انسانی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم

نمونه سوالات امتحانات نهایی درس علوم اجتماعی

پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم انسانی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زبان‌خارجی ۳ پایه دوازدهم

نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان خارجی ۳

پایه دوازدهم کلیه رشته‌ها

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه 3 دوازدهم

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شیمی ۳ دوازدهم تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی ۳

پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی‌فیزیک

نمونه سوالات شیمی 3 دوازدهم تجربی و ریاضی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نمونه سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی عربی، زبان قرآن ۳ تجربی و ریاضی

نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی، زبان قرآن ۳

پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی‌فیزیک

نمونه سوالات عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم تجربی و ریاضی

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

« نوشته‌های قدیمی‌تر