«

»

ساخت پنج ضلعی و هفت ضلعی منتظم با نوار کاغذی!


 

پنج ضلعی منتظم:

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

برای ساخت یک پنج ضلعی منتظم با این نوار به تر تیب زیر عمل کنید:

۱٫ دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید

مانند شکل زیر:

 

۲٫ گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

۳٫ نوار های اضافی را ببرید ،پنج ضلعی منتظم بوجود می آید.

۴٫ گره را باز کنید و ذوزنقه های تشکیل شده را با هم بررسی و مقایسه کنید.

 

 

هفت ضلعی منتظم:

 

نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

 

برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:

۱٫ دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. (مانند پنج ضلعی منتظم)

 

 

۲٫گره را سفت نکنید و وسط گره (ناحیه ی ۱) را در نظر داشته باشید.

۳٫ مجددأ یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده ،و از ناحیه ۱ (وسط گره اول) عبور دهید.

 

۴٫گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

 

۵٫نوار های اضافی را ببرید ،هفت ضلعی منتظم بوجود می آید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>