سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور سال ۱۳۸۸

 

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور خارج از کشور سال ۱۳۸۸ را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور سال ۱۳۸۶

 

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور خارج از کشور سال ۱۳۸۶ را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

 

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور سال ۱۳۸۵

 

 

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور خارج از کشور سال ۱۳۸۵ را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

 

 

عنوان لینک های دانلود
سوالات عمومی دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)
پاسخنامه عمومی دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)
سوالات اختصاصی رشته ریاضی فیزیک دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)
پاسخنامه اختصاصی رشته ریاضی فیزیک دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)
سوالات اختصاصی رشته علوم تجربی دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)
پاسخنامه اختصاصی رشته علوم تجربی دانلود (لینک مستقیم) دانلود (لینک کمکی)

 

 

 

 

یک شعر ریاضی

Is it a decimal or is it a fraction

Should I divide or use subtraction

Can anyone tell me what is this shape
Do we use a ruler or maybe a tape One


hundred centimetres make one metre
How many millilitres to a litre

Push the buttons on a calculator
Teacher shouts ‘Use your brains!’ – you’ll need them later

Three times six, find the factor
(But not
using a protractor)

دانلود کتابهای ریاضی دوره های ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان و پیش دانشگاهی

دانلود کتاب های ریاضی دوره های ابتدایی، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی

کتابهای درسی مقاطع مختلف را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

برای دانلود کتابهای ریاضی دوره ابتدایی اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کتابهای ریاضی دوره راهنمایی اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کتابهای ریاضی دوره متوسطه (سال اول ، دوم و سوم رشته های ریاضی فیزیک ، علوم
تجربی و علوم انسانی) اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کتابهای ریاضی دوره پیش دانشگاهی (رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی و علوم
انسانی) اینجا را کلیک کنید.

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »