تبلیغات


تعرفه های تبلیغات در سایت ریاضی سرا

 

نام سرویس توضیحات

قیمت ماهیانه

(هزار تومان)

A1 بنر ۶۰ * ۴۶۸ زیر هدر بالای سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۳۰
A2 بنر ۹۰ * ۷۲۸ زیر هدر بالای سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۸۰
A3 بنر ۱۸۰ * ۹۳۸ زیر هدر بالای سایت (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ایمیل بدهید.
A4 بنر ۲۴۰ * ۱۲۰ بلوک چپ (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۳۰
A5 بنر ۶۰ * ۴۶۸ روی عنوان تمام پست های سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۲۲۰
A6 بنر ۶۰ * ۴۶۸ زیر ادامه مطلب پست های سایت(قابل نمایش در ادامه مطلب پایین کادر دانلود) ۱۰۰
A7 پست ثابت و همواره پست اول سایت (قابل نمایش در تمام صفحات سایت به جز ادامه مطلب) ایمیل بدهید.
A8 پست ثابت قبل از ادامه ی مطلب (قابل نمایش در ادامه ی مطلب) ایمیل بدهید.
A9 پست ثابت بعد از ادامه ی مطلب (قابل نمایش در ادامه ی مطلب بعد از دیدگاه ها) ایمیل بدهید.
A10 بنر مربعی ۱۶۰ * ۱۶۰ گوشه های چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۸۰
A11 بنر مربعی ۱۳۰ * ۱۳۰ گوشه های چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۶۰
A12 بنر  ۲۰۰ * ۸۰  وسط صفحه سمت چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۸۰
A13 تبلیغات متنی (بلوک چپ) (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۲۵
A14 بنر ۱۸۰ * ۹۳۸ فوتر سایت (پایین ترین قسمت سایت) (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۸۰
A15 بنر ۶۰ * ۴۶۸ قسمت فوتر سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۷۰
A16 بنر ۹۰ * ۷۲۸ قسمت فوتر سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۳۰

.

* در صورتی که بنر نداشته باشید ، برای شما بنری طراحی خواهیم کرد.

* در صورتی که وبلاگ یا سایتی نداشته باشید ، مطالب تبلیغتان در یکی از صفحات ما قرار میگیرد و بنر به آن صفحه وصل خواهد شد.

* از پذیرفتن بنر با سرعت تغییر فریم بالا و با رنگ های زننده معذوربم.

* در قسمت زیر هدر، بنرهای بزرگتر بالا و بنرهای کوچکتر پایین قرار می گیرند.

برای درج بنرهای تبلیغاتی در سایزها و جایگاه های دیگر با ایمیل riazisara.ir@gmail.com در ارتباط باشید.

.

هزینه تبلیغات را می توانید به یکی از چهار طریق زیر واریز نمایید:

۱- واریز مستقیم به یکی از شماره حساب های جدول زیر

۲- انتقال از طریق دستگاه های خودپرداز به صورت کارت به کارت

۳ – انتقال از طریق اینترنت به یکی از حساب های جدول زیر

نام بانک شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
ملی ۰۳۰۷۷۲۴۹۹۱۰۰۸ ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۵۰۹۹۴۱۸ عزیز اسدی
ملت ۳۱۷۵۰۵۶۱۳۹ ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۸۴۰۵۳۳۹ عزیز اسدی
رسالت ۱۰۳۲۶۴۴۵۹۱   عزیز اسدی

۴ – واریز از طریق درگاه پرداخت آنلاین اینترنتی: