تبلیغات


تعرفه های تبلیغات در سایت ریاضی سرا

 

نام سرویس توضیحات

قیمت ماهیانه

(هزار تومان)

A1 بنر ۶۰ * ۴۶۸ زیر هدر بالای سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۰۰
A2 بنر ۶۰ * ۴۶۸ روی عنوان تمام پست های سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۲۱۰
A3 بنر ۶۰ * ۴۶۸ زیر ادامه مطلب پست های سایت(قابل نمایش در ادامه مطلب پایین کادر دانلود) ۱۰۰
A4 بنر ۶۰ * ۴۶۸ قسمت فوتر سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۶۰
A5 بنر ۲۴۰ * ۱۲۰ بلوک چپ (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۰۰
A6 بنر ۱۸۰ * ۹۳۸ زیر هدر بالای سایت (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ایمیل بدهید.
A7 بنر ۱۸۰ * ۹۳۸ فوتر سایت (پایین ترین قسمت سایت) (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۸۰
A8 بنر مربعی ۱۶۰ * ۱۶۰ گوشه های چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۸۰
A9 بنر مربعی ۱۳۰ * ۱۳۰ گوشه های چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۶۰
A10 بنر  ۲۰۰ * ۸۰  وسط صفحه سمت چپ و راست سایت (بنر ثابت است و با اسکرول پایین می آید.) ۱۸۰
A11 تبلیغات متنی (بلوک چپ) (قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۲۰
A12 پست ثابت و همواره پست اول سایت (قابل نمایش در تمام صفحات سایت به جز ادامه مطلب) ایمیل بدهید.
A13 پست ثابت قبل از ادامه ی مطلب (قابل نمایش در ادامه ی مطلب) ایمیل بدهید.
A14 پست ثابت بعد از ادامه ی مطلب (قابل نمایش در ادامه ی مطلب بعد از دیدگاه ها) ایمیل بدهید.
A15 بنر ۹۰ * ۷۲۸ زیر هدر بالای سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۸۰
A16 بنر ۹۰ * ۷۲۸ قسمت فوتر سایت(قابل نمایش در تمام صفحات سایت) ۱۰۰

.

* برای درج بنر به مدت دو ماه متوالی ۱۰ درصد و به مدت سه ماه متوالی ۱۵ درصد کل قیمت تخفیف داده می شود.

* در صورتی که بنر نداشته باشید ، برای شما بنری طراحی خواهیم کرد.

* در صورتی که وبلاگ یا سایتی نداشته باشید ، مطالب تبلیغتان در یکی از صفحات ما قرار میگیرد و بنر به آن صفحه وصل خواهد شد.

* از پذیرفتن بنر با سرعت تغییر فریم بالا و با رنگ های زننده معذوربم.

* در قسمت زیر هدر، بنرهای بزرگتر بالا و بنرهای کوچکتر پایین قرار می گیرند.

برای درج بنرهای تبلیغاتی در سایزها و جایگاه های دیگر با ایمیل [email protected] در ارتباط باشید.

.

هزینه تبلیغات را می توانید به یکی از چهار طریق زیر واریز نمایید:

۱- واریز مستقیم به یکی از شماره حساب های جدول زیر

۲- انتقال از طریق دستگاه های خودپرداز به صورت کارت به کارت

۳ – انتقال از طریق اینترنت به یکی از حساب های جدول زیر

نام بانک شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
ملی ۰۳۰۷۷۲۴۹۹۱۰۰۸ ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۵۰۹۹۴۱۸ عزیز اسدی
ملت ۳۱۷۵۰۵۶۱۳۹ ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۸۴۰۵۳۳۹ عزیز اسدی
رسالت ۱۰۳۲۶۴۴۵۹۱ ۵۰۴۱۷۲۱۰۲۰۱۱۵۷۶۳ عزیز اسدی

۴ – واریز از طریق درگاه پرداخت آنلاین اینترنتی: